Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

WorkMotions siktar på kraftig försäljningsexpansion under 2021

WorkMotions siktar på kraftig försäljningsexpansion under 2021

Under hösten 2020 har WorkMotions arbetat med produktutveckling och certifiering av den nya modellen DynaDesk Modell 2. Bolaget visade upp modellen för första gången i februari på Möbelmässan där både inredningsarkitekter och större möbelproducenter visade stort intresse. I december levererades de första enheterna av den nya modellen till ett antal testpersoner som hade positiv feedback. WorkMotions har en planerad säljstart av DynaDesk Modell 2 i slutet av januari 2021.

Under 2020 har Workmotions genomfört ytterligare två installationsprojekt av produkten Monitorlift som används för E-tentamen på universitet, vid Uppsala universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Produkten är väldigt uppskattad hos universiteten och bolaget för nu samtal om två nya projekt som är planerade att genomföras under 2021.

I somras fick bolaget ett patent godkänt på den stora och viktiga amerikanska marknaden. Med patentet har nu WorkMotions ensamrätt på ”dynamiska tangentbord” i USA vilket är en stor fördel i framtida samarbeten och aktiviteter på den marknaden.

Under vårvintern 2020 slutförde Linköpings Universitets enhet för smärtforskning en medicinsk studie kring effekter av DynaDesk-användning på nackmuskeln och övergripande hälsa. Samtliga deltagare i studien påvisade signifikanta förbättringar av nackmuskelns funktion, minskad smärta och ökad livsglädje när de använde DynaDesk. Dessutom uppmätte forskarna en ökad produktivitet på drygt 10 procent.

Under 2021 kommer bolaget arbeta för en kraftig försäljningsexpansion både i Sverige och inom EU.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!