Viktig information

Det har kommit till konkursförvaltningens kännedom att diverse parter kontaktar CBC:s kunder med erbjudanden om investeringar. Till undvikande av missförstånd vill konkursförvaltningen klargöra att konkursbona ännu inte har sålt eller tillhandahållit konkursbolagens kundregister till någon och att konkursbona inte har något samarbete eller avtal med någon part avseende försäljning eller annan tjänst gentemot konkursbolagens kunder.