Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Viktig information

Det har kommit till konkursförvaltningens kännedom att diverse parter kontaktar CBC:s kunder med erbjudanden om investeringar. Till undvikande av missförstånd vill konkursförvaltningen klargöra att konkursbona ännu inte har sålt eller tillhandahållit konkursbolagens kundregister till någon och att konkursbona inte har något samarbete eller avtal med någon part avseende försäljning eller annan tjänst gentemot konkursbolagens kunder.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!