Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Världsunik studie visar värdet hos WorkMotions DynaDesk – minskar smärta och ökar effektivitet

Världsunik studie visar värdet hos WorkMotions DynaDesk – minskar smärta och ökar effektivitet

Under 2020 slutförde Linköpings Universitets enhet för smärtforskning en klinisk studie kring effekterna på nackmuskeln och på användares generella hälsa och livskvalitet vid användning av ett kontinuerligt rörligt skrivbord (WorkMotions unika och patenterade DynaDesk). Studien har nu publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health och resultaten visar att samtliga deltagare i studien påvisade signifikanta förbättringar av nackmuskelns funktion. Utöver detta minskade deltagarnas smärta vilket även ökade deras livsglädje.

Forskarna uppmätte även en ökad produktivitet på drygt 10 procent till följd av användning av DynaDesk. Produktiviteten mättes genom att deltagarna fick skriva av en text varefter forskarna räknade antalet tangenttryckningar som utfördes under 40 minuter vid ett normalt (statiskt) skrivbord jämfört med ett DynaDesk.

Studien är världsunik och förväntas väcka stor uppmärksamhet i forskarvärlden. Det är den första studien någonsin som visar att det går att minska de skadiga ämnena som bildas i musklerna vid frekvent statiskt arbete framför datorer. Med resultaten från studien i ryggen kommer WorkMotions att bearbeta aktörer inom företagshälsovård och även försäkringsbolag där kostnader för rehabilitering är en stor kostnadspost.

Läs mer om studien här.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn