Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

WorkMotions AB

Framtidens kontorsarbetsplats

WorkMotions affärsidé är att leverera ergonomiska arbetsplatslösningar – baserade på innovativt tänkande och ledande medicinsk forskning – för att öka välmåendet och produktiviteten hos den stillasittande arbetskraften globalt. Den första produktserien, kallad DynaDesk, fokuserar på de miljontals datoranvändare som spenderar huvuddelen av sin arbetstid framför ett tangentbord och därmed utsätter sig för den ca 40% risken att drabbas av utpräglad smärta i skuldor, nacke och armar p.g.a. sitt arbete. Lösningen ligger i att erbjuda användarna en möjlighet att ständigt vara i rörelse med överkroppen, vilket förebygger problemen – alternativt rehabiliterar personer som redan drabbats – och samtidigt förbättrar produktiviteten.

• Löser näringslivets största arbetsmiljöproblem i Europa och Nordamerika
• Tar andelar på befintlig marknad i mångmiljardklassen
• Har två starka patent
• Helt unik, världsledande och patenterad lösning färdig för försäljning
• Bygger på svensk medicinsk forskning
• Made in Sweden
• Stort intresse från banker, myndigheter, konsultfirmor, industrin, sjukvården
• Distributionsavtal på plats med bl.a. Kinnarps och EFG
• Internationell utrullning i närtid
• Exit genom uppköp
• Gedigen kunskap och erfarenhet inom styrelse och team, bl.a. genom professor em. Staffan Smeds och f.d. IKEA-chef Lars Ehnhage

Marknadspotential

WorkMotions beräknar att bara den nordiska marknaden för höj- och sänkbara skrivbord utgör ca 600 000 enheter per år, motsvarande mer än 3 miljarder kr årligen. I länder som Sverige och Danmark, vilka är ledande inom kontorsergonomi, utgör de elektriskt höj- och sänkbara skrivborden ca 85-90% av alla skrivbord som säljs till företag. Marknaden i Skandinavien har i det närmaste tiodubblats det senaste decenniet. I Tyskland däremot utgör de höj- och sänkbara skrivborden idag endast ca en tredjedel av nyförsäljningen av skrivbord – men tillväxten är mycket hög med ungefär en tredubbling av marknaden över de senaste 4-5 åren. Även i USA ser man en likartad trend för höj- och sänkbara skrivbord.

Man ska i detta sammanhang notera att ovanstående bara beskriver en delmängd av marknaden för kontorsergonomiska produkter, och att den totala potentialen för avancerad ergonomiska lösningar torde vara flera gånger större.

"<yoastmark

Lösningen på ett arbetshälsoproblem

WorkMotions lanserade produktserie DynaDesk kan enkelt beskrivas som andra generationens höj- och sänkbara skrivbord. En statisk arbetssituation omvandlas här till en dynamisk, vilket ger en lång rad medicinska fördelar. Det är samtidigt viktigt att förstå att ett traditionellt höj- och sänkbart skrivbord INTE är en hjälp mot belastningskador i skuldror, nacke eller armar.

Marknaden för höj- och sänkbara skrivbord är mogen för ett teknikskifte. Dagens leverantörer är i princip uteslutande fokuserade på färg, form och pris. Graden av innovation är låg. Det är här som WorkMotions och dess produkter kommer in i bilden – antingen som tillverkare av kompletta skrivbord eller som teknologileverantör av patenterade subsystem till de stora tillverkarna.


Kolla in:

WorkMotions första produktserie DynaDesk visas i närbild i denna video.

Lyssna på reportage från Sveriges Radio om DynaDesk.

Kolla in WorkMotions hemsida här!


Läs alla våra nyheter om WorkMotions AB här.