Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

TIGERQ AB

TIGERQ AB utvecklar teknik för medicinsk kartläggning av DNA med överlägsen noggrannhet. Processen är helt avgörande för forskningen vid framtagning av nya mediciner, vacciner och behandlingar för exempelvis cancer och virologiska sjukdomar.

Ny ”GOLD STANDARD”

Företaget har vidareutvecklat nobelpristagares tidigare forskning och har tagit patent på ett specifikt sätt att kartlägga DNA. Detta har visat sig vara mycket snabbare och mer exakt än något annat på marknaden.

• Drygt 10X snabbare än dagens standard!
• Träffsäkerhet på slående 98%!

Bolaget har en servicetjänst online (SaaS) där forskningsinstitut och laboratorier kan få sina DNA-prover kartlagda samtidigt som de kan ta del av samlade forskningsresultat inom en rad sjukdomar som till exempel cancer eller virusbaserade sjukdomar som Covid-19.

SaaS-plattformen påskyndar insamlingen av värdefull DNA-data, vilket kortar ned ledtiden för framtagandet av nya mediciner och vaccin. Tillsammans med DNA-sekvensering på en helt ny nivå leder detta också till ökad verkningsgrad i de preparat som tas fram så att de i högre utsträckning biter på de sjukdomar de är ämnade att bota.

Vad som gör TIGERQ till en unik aktör är att de är det enda bolaget i världen som kan kartlägga stora mutationer (avvikelser). Större medicinska aktörer som AstraZeneca, Pfizer och Bayer har försökt att lösa problemet med att noggrannare kartlägga DNA i åratal. Trots detta har de bara lyckats kartlägga fragment av dessa mutationer och ligger därmed, i förhållande till TIGERQ AB:s patenterade lösning, långt efter.

TIGERQ AB

Marknad på 110 miljarder

TIGERQ:s nuvarande produkt är godkänd utan regulatoriska hinder för att äntra den globala marknaden. Utrullningen kommer att starta i Sverige och Norden under 2020, för att sedan under 2021-2022 nå Tyskland, Israel och USA.

Den globala marknaden är en tvärmarknad bestående av sekvensering, genredigering och forskning. Marknaden uppskattas vara värd ca 110 miljarder kronor och TIGERQ AB har redan nu etablerat sig på forskningsdelen av denna marknad, sekvensering beräknas till 16% och genredigering till 14%.

Produkten är skalbar genom en så kallad SaaS-lösning (molnberäkning och robotautomation) och således kan all försäljning ske online.

Välkommen som aktieägare!

Genom denna investering strävar vi efter att ge djupgående bidrag till:

  • Att minska ledtiderna för framtagandet av nya mediciner och vacciner
  • Mycket mer träffsäker kartläggning av DNA
  • En bättre och mer sammankopplad forskning

Med dess banbrytande teknik och ett gediget forskarnätverk har TIGERQ AB den idag bästa lösningen för att leverera resultat i världsklass.

Besök TIGERQ’s hemsida här.


Läs alla våra nyheter om TIGERQ här.