Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Swiftly

Swiftly AB

Svenska Swiftly AB har tagit fram världens första AI-plattform som revolutionerar jobb- och rekryteringsindustrin med överlägsen matchningsteknologi. VD och grundare Aditya Gudipudi har blivit utsedd av Forbes som en av de mest lovande affärsledarna i Europa under 30 års ålder.

Unik lösning

Swiftly är en digital plattform designad för att effektivisera anställningsprocessen för företag, rekryterare och arbetssökande. Swiftlys lösning letar samt söker jobb automatiskt åt kandidaten över hela marknaden dygnet runt och ger för värdefull feedback samt rekommendationer på ett banbrytande sätt. Genom att analysera marknadstrender utvärderas marknaden åt kandidaten och de arbeten som kan vara aktuella – detta görs på ett mycket mer omfångsrikt och kvalitativt än det som hitintills erbjudits arbetssökande samt företag.

Swiftlys AI sköter hela processen fram till intervjun. Det personliga mötet mellan kandidat och rekryterare är avgörande, därför effektiviserar Swiftly processen så att rätt kandidat träffar rätt rekryterare snabbare. Detta görs genom en enkel inloggning med Bank-ID. Personuppgifterna om kandidaterna döljs tills de har bjudits in till en intervju, vilket säkerställer en mer neutral och rättvis anställningsprocess.

Dagens konkurrerande aktörer fokuserar främst på de översta 1-5 % av marknaden för att avgöra en matchning för företagen, Swiftly fokuserar på 100 % marknadstäckning genom att söka en matchning för de arbetssökande. Då lösningen söker jobb konstant, tar den bort dubbelarbete samt oro i samband med rekryteringsprocessen. Den förhindrar också att arbetssökande går miste om arbetsmöjligheter som orsakades av att de inte registrerade dem. Den personliga datadrivna feedbacken och kursrekommendationerna bidrar ytterligare till att förbättra arbetssökandes anställningsbarhet.

 • Eliminerar behovet CV:n samt personliga brev
 • Inga långa svars- och responstider
 • Inga kostnader för arbetssökanden
 • Snabb tillgång till kompetens för företagen
 • 100 % marknadstillgång
 • Skalbar internationellt
 • Automatisk jobbsökning och ansökning
 • Oavbruten och automatisk matchning 24 timmar om dygnet
 • Industriell prispress

Stor marknad – Enkel skalbar lösning

Den globala marknaden för rekrytering och jobbsök ligger på ca SEK 280 miljarder och marknaden för hightech-rekrytering uppskattas växa med en årlig genomsnittstillväxt på ca 18 %, vilket är mycket högt – till skillnad från den mer traditionella online-rekryteringsmarknaden där den årliga genomsnittstillväxten ligger på närmare 7 %. Anledningen till den väsentligt lägre tillväxttakten kan tillskrivas att de befintliga äldre online-rekryteringssystemen inte levererar vad de lovar och är helt enkelt inte tillräckligt effektiva. Skillnaden mellan dessa två marknader kännetecknas genom bruket av mer avancerad teknik och andra typer av rekryteringsprocesser som är mer genomarbetade och optimerade för att få fram kvalitativa resultat med större omfång än det som traditionellt ges. Swiftlys specifika marknadssegment skattas till ca SEK 50 miljarder kronor.

Swiftly fokuserar i ett första steg på personer under 30 år och främst på akademiker, permitterade, arbetssökande yrkesverksamma som söker jobb, eftersom de är mest drabbade av den nuvarande Covid-krisen och är mer benägna att söka jobb samt få hjälp med kunskapsorientering och uppdatering. B2B-sidan inkluderar bl.a. HR-avdelningar för stora företag, små och medelstora företag samt rekryteringsbyråer som erbjuder kurs-partnerskap, mentorer samt rekrytering. Swiftly fokuserar initialt på den nordiska samt europeiska marknaden för att senare ta höjd i en större internationell marknad där USA samt Indien är de mest relevanta marknaderna. Swiftlys erbjudande angränsar dessutom EdTech-marknaden som på sikt kan skapa nya intäktsströmmar genom tillförsel av ett flertal tjänsteerbjudanden inom detta område.

Affärsmodell & Tillväxtprognos

Swiftly nyttjar en SaaS-modell (Software as a Service) och kommer gradvis lansera nya intäktsströmmar via:

 1. Platform as a Service (PaaS) – Rekryterarmedlemskap och konsultmedlemskap
 2. Direktförsäljningskanal
 3. Kursavgift – Intäktsdelning med kurspartners
 4. Bedömningstest – Intäktsdelning med testpartners
 5. Partnerföretag

Swiftlys uppskattar ett tidigt intäktsflöde då bolaget tjänst redan är i bruk och har redan fått ett flertal positiva köpsignaler från flera rekryteringsintensiva företag på den nordiska samt europeiska marknaden. Den tekniskt smidiga skalbarheten av tjänsten samt tillgång till en uniform data på jobbsök inom EU är en av anledningarna till att tjänsten kan rulla igång snabbt och därmed skapa en stabil grund för organisk tillväxt samt därigenom ökad marknadsviraliet.

 


Läs alla våra nyheter om Swiftly