Pharmiva

pharmaviva

Pharmaceutical innovation in women´s health

Intima infektioner och sexuellt överförda infektioner (STI) ökar globalt och behandlingsalternativen krymper på grund av utvecklingen av mikrobiologisk resistans mot använda antibiotika. WHO driver initiativ för att hantera den globala spridningen STI och relaterade problem. Hälso- och sjukvården i stort börjar ta upp frågan om AMR (antimikrobiell resistens) med ökande brådskande egenskaper.

Pharmiva har utvecklat en kliniskt beprövad, patentsökande, icke-antibiotisk teknik för både läkande och profylaktisk behandling av intima infektioner, STI och relaterade symtom.

Ungefär 300 miljoner kvinnor lider av bakteriell vaginos (BV). BV anses mest som en förutsättning för många STI. I N. Gonorré (N.G) är problem med bred spridning AMR alltmer akut med flera stammar idag utan effektiv behandling. Varje år infekteras 100 miljoner människor med gonorré och antalet växer med 10% per år. Cirka. 1/3 kvinnor i vuxenåldern använder självbehandlingar för att lindra symtom relaterade till BV och allmänt intimt obehag.