Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Pharmiva AB

Pharmiva är ett femtech-bolag med huvudkontor i Lund vars produkter ska förbättra den vaginala hälsan för att minska lidandet för miljontals drabbade kvinnor. Bolaget erbjuder säkra och effektiva behandlingar utan antibiotika och därmed även bidra till minskad antibiotikaresistens.

Innovation inom kvinnohälsa

Kvinnohälsa är ett område som tyvärr inte erhållit avsevärt stort fokus trots att det handlar om hälften av världens befolkning men detta håller lundabolaget Pharmiva på att förändra. Intima infektioner och sexuellt överförda infektioner (STI) ökar globalt och behandlingsalternativen krymper på grund av utvecklingen av mikrobiologisk resistans mot antibiotika. WHO driver initiativ för att hantera den globala spridningen av vissa STI och relaterade problem. Hälso- och sjukvården i helhet börjar ta upp frågan om AMR (antimikrobiell resistens) med ökande brådskande egenskaper. Ungefär 300 miljoner kvinnor lider av bakteriell vaginos (BV). BV anses även vara en inkörsport för många STI. Varje år infekteras 100 miljoner människor med gonorré och antalet växer med 10 % per år. Cirka en tredjedel av världens vuxna kvinnor använder självbehandlingar för att lindra symtom relaterade till BV och allmänt intimt obehag.

Unik teknologiplattform

Omfattande forskning har resulterat Pharmivas unika teknologiplattform Venerol®. Venerol® är en patenterad drug delivery-teknologi och utgör grunden för vår första produkt. Venerol®, som är patentskyddad, har en stor potential för stabilisering och distribution i kroppen av flertalet substanser som annars skulle ha brutits ner eller inte lämpats för lokal behandling. Med denna innovativa teknologi som plattform har Pharmiva goda möjligheter att utvidga produktportföljen inom ytterligare behandlingsområden. Bolagets första produkt Vernivia® är en kliniskt dokumenterad och receptfri vaginalmousse för behandling av bakteriell vaginos. Vernivia® är ett resultat av forskning inom behandlingar för vaginal hälsa och baseras på den patenterade drug delivery-teknologin Venerol®.

Marknad

Pharmivas första produkt Vernivia finns redan tillgänglig i handeln hos Apoteket och Apotea. Bolagets strategi är att genom både egen försäljning och samarbetspartners erbjuda en effektiv egenvårdsbehandling av bakteriell vaginos fri från antibiotika. I Sverige kommer Pharmiva själva ansvara för marknadsföring och försäljning medan Pharmiva planerar att använda sig av e-handelskanaler samt att, där det bedöms fördelaktigt, ingå samarbetsavtal med partners i utvalda marknader i Europa och USA. Pharmiva utvärderar även olika former av samarbetsavtal för utvalda marknader i övriga delar av världen som kommer följa de initialt prioriterade geografierna Europa och USA. Målet med den första produkten Vernivia är att etablera den som standard och marknadsledande för behandling av bakteriell vaginos.

Patent

Pharmiva äger godkända patent inom två patentfamiljer – FOAM I och FOAM II. FOAM I innefattar bolagets produkt och dess användning för behandling av kroppskaviteter (exempelvis vagina och urinrör), har beviljats i USA, Japan, Kina, Ryssland, Indien, Australien och Sydafrika, och är under behandling hos Europeiska Patentverket (EPO) och i ett flertal andra länder.

FOAM II, ger ett bredare skydd för bolagets produkt och dess användning även på hud. De patent som nu godkänts av USPTO är giltiga till 2037. FOAM II är även under behandling hos Europeiska Patentverket (EPO) och i ett flertal andra länder.

Kolla in Pharmivas hemsida här.


Läs alla våra nyheter om Pharmiva AB här.