Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Projekt

Pharmiva AB

Innovation inom kvinnohälsa

Kvinnohälsa är ett område som tyvärr inte erhållit avsevärt stort fokus trots att det handlar om hälften av världens befolkning men detta håller lundabolaget Pharmiva på att förändra. Intima infektioner och sexuellt överförda infektioner (STI) ökar globalt och behandlingsalternativen krymper på grund av utvecklingen av mikrobiologisk resistans mot antibiotika. WHO driver initiativ för att hantera den globala spridningen av vissa STI och relaterade problem. Hälso- och sjukvården i helhet börjar ta upp frågan om AMR (antimikrobiell resistens) med ökande brådskande egenskaper. Ungefär 300 miljoner kvinnor lider av bakteriell vaginos (BV). BV anses även vara en inkörsport för många STI. Varje år infekteras 100 miljoner människor med gonorré och antalet växer med 10 % per år. Cirka en tredjedel av världens vuxna kvinnor använder självbehandlingar för att lindra symtom relaterade till BV och allmänt intimt obehag.

Pharmivas aktiviteter under 2018 har dominerats av att sätta upp tillverkningen av företagets första produkt, en medicinskteknisk produkt för behandling av BV, och att få produkten CE-märkt. Detta har inneburit ett intensivt arbete med kontaktstillverkare, färdigställa de tekniska dokumenten som beskriver produkten och att etablera kontakt med Notified Body (certifieringsorgan). Utöver detta har Pharmiva genomfört en finansieringsrunda och haft en intensiv dialog med potentiella distributörer för medical device-produkten.

Kolla in Pharmivas hemsida här.


Läs alla våra nyheter om Pharmiva AB här.

Pharmiva AB

Pharmiva bygger på sin patentskyddade och patentansökta teknik en portfölj av läkemedel och medicintekniska produkter.

TIGERQ AB

TIGERQ AB utvecklar teknik för medicinsk kartläggning av DNA med överlägsen noggrannhet.

Duearity AB

Ett genombrott för miljontals drabbade