Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Nano Textile Solutions

Nano Textile Solutions AB (NTS) har tillsammans med forskare inom Advanced Material och Nanoteknologi på Linköpings universitet utvecklat och patenterat smart adaptiv textilteknologi. Företaget är en del av lösningen för att ställa om industrin till cirkulär och hållbar ekonomi och hållbart konsumtionsmönster. Genom sin disruptiva textilteknologi minimeras överproduktion och produktens livscykel förlängs. NTS bidrar till att snabba på omställningen till cirkulära affärsmodeller för designföretag och producerande företag.

Med Nano Textiles teknik kan skor och kläder storlekjusteras till perfekt passform direkt vid provning; vilket innebär att färre antal storlekar behöver produceras och en bättre köpupplevelse för konsumenten. NTS teknologi är unik och det finns ingen motsvarande lösning på marknaden.

Marknaden idag

Dagens textil­ och läderindustri är en av världens största industrier med negativ miljöpåverkan. Det beror på den linjära värdekedjan och att affärsmodellen, där 80 procent av föroreningarna sker i produktionen och 20 procent i konsumtionen. All produktion orsakar föroreningar och negativ miljöpåverkan, men onödig överproduktion är till exempel en av branschens största hållbarhetsutmaningar. Företag planerar sin marknadstillväxt utifrån prognoser (med prognosfel på +/­40procent) och när det är billigare att överproducera än att tappa försäljningsmöjligheter brukar det ofta medföra överproduktion.

Förutom föroreningar som överproduktion orsakar, förblir produkter osålda och slutar i avfall, som i sin tur tenderar att hamna på deponier eller förbränning. Stora resurser används för att tillverka en färdig produkt, därefter har den en kort livscykel och nyttjandegrad, vilket är det största slöseriet i värdekedjan. Det mest hållbara plagget är det begagnade. Idag hamnar 90 miljoner ton kläder årligen i avfall på global nivå.

Marknadsanalys

Nano Textile Solutions har gjort en omfattande marknadsanalys och valt att fokusera på skomarknaden som produktsegment initialt. Där ser bolaget störst behov med att en produkt ska ha perfekt passform och samtidigt vara bekväm under många timmar av dagen. Inom skomarknaden kommer Textilindustrins Tetra Pak NTS att introducera tekniken inom den globala ridstövelmarknaden där NTS komponent kan göra stor inverkan i värdekedjan, både på produktions­ och konsumtionsledet.

Ryttare kräver att ridstöveln ska sitta perfekt runt både fot och ben för att få maximal kontakt med hästen och nå önskad prestation. Producenter av standardproduktion tillverkar över 24 variationer per skostorlek. Största utmaningen är vidden på skaftet av stövlarna, eftersom det inte fnns någon korrelation mellan skostorlek och vadstorlek.

Affärsmodellen

Affärsmodellen är Tetra Pak-inspirerad och bygger på att Nano Textile Solutions agerar som komponentleverantör och levererar färdiga smarta komponenter till producenten med design/utformning som utvecklas tillsammans med behovsägare och beställande kund.

Komponenternas tillverkning är outsourcad och skalbar. I fabriken kan de sys in/integreras enkelt i produkten med traditionella symaskiner till exempel i skaftet på ett par ridstövlar. I nästa steg når de detaljhandeln och slutkund.

NTS levererar även smarta adapters till kundens logistikcenters bestämda adress för att kunna användas i processen för storleksanpassning. Kunden kan välja om de själva vill utföra anpassningen i butik för kund eller skicka med adaptern med produkten om den säljs på online-kanaler (detta kan skala upp försäljningen mycket snabbare). Tekniken kommer ha med varumärket HeartX synligt på produkter (registrerat varumärke). Strategin är att bygga ett ingrediensbrand som till exempel Goretex.

Så fungerar tekniken

Lösningen är baserad på en smart komponent bestående av två sammanvävda trådar; en polymertråd med minneseffektfunktion och en konduktiv värmetråd. Vävkomponenten kan integreras i allehanda produkter med olika tekniska samt estetiska krav.

När värmetråden aktiveras och värms upp så mjuknar polymertråden och möjliggör expansion av mönsterdelen. Den expanderade mönsterdelen har en självsammandragande funktion tack vare minneseffekten i polymertråden. När De har designat hela värdekedjan så att det går att jacka in i befntliga försörjningskedjan (supply chain) i produktionen och går enkelt att skala upp på en global marknad som till exempel att placera ut maskiner för att ha produktionen lokal och nära kunderna på diverse kontinenter och inte skapa koldioxidutsläpp med långa transporter i onödan. värmetråden återaktiveras återgår mönsterdelen till sitt ursprungliga läge eller annan önskad storlek. Processen är helt reversibel och kan upprepas så många gånger det behövs.

Funktionen möjliggör storleksjustering i både produktion och konsumtion, vilket ger enorma fördelar för hela värdekedjan. Den är helt tvättbar och ström via adaptern behövs bara under storleksjusteringsprocessen som tar 60 sekunder.

Exitmöjligheter

Nano Textile Solutions har under en längre period utvecklat en banbrytande lösning för textilindustrin som erbjuder maximal återhållsamhet i utnyttjande av textilmaterial. NTS stora nyhetsvärden har på kort tid bekräftats av några av industrins största marknadsaktörer. Teamet fokuserar dock på att initialt bygga bolagsvärde de närmaste tre åren, för att sedan gå mot en industriell exit, alternativt IPO.