Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Healthy Family Sweden AB

Den digitala plattformen

Healthy Family Sweden AB är en start-up som har bildats för att bygga en unik plattform för familjers hälsa. Plattformen är ett helhetsgrepp för att samla familjer och huvudsakligen barn kring allt som rör fysiskt och psykiskt välbefinnande: kost, hälsa, motion. Innehållet kommer att vara av hög journalistisk kvalitet, med stort läsvärde och evidensbaserat. Det kommer presenteras i en snygg och modern design via text, bild, blogginlägg samt rörlig bild. Plattformen kommer även innehålla tjänster och interaktivitet. Stor vikt läggs vid att göra plattformen anpassad för en global marknad. Grundarna kombinerar en djup kunskap och erfarenhet inom hälsa/vård, motivation, journalistik med stor kunskap i försäljning och marknadsföring.

Distributionen är klar

Bulls Press kommer genom sitt världsnätverk av tidningar och media att marknadsföra och sälja ett digitalt koncept till nationella och internationella tidningar döpt till Healthy Family. Ett helhetsgrepp för att samla familjer och huvudsakligen barn kring allt som rör fysisk och psykiskt välbefinnande: Kost, hälsa, motion m.m. Bulls Press är tydliga i sin ambition: Distribution över hela världen.

Bulls Press levererar i dag digitalt innehåll till bland andra: The Japan Times, The Korea Times, The Korea Herald, The China Daily, Beijing, Shanghai Daily, Shanghai, New Zealand Herald, Auckland, Reforma, Mexico City, The Jakarta Post, The Herald Sun, Melbourne, The Bangkok Post, The Times Group, BBC, News Corp, Tribune Media Group USA, Hearst Group USA och ett tjugotal tidningar i Sydamerika och cirka 250 digitala tidningsupplagor i USA.


Därför valde CBC Healthy Family

Distribution av innehåll, primärt digitalt, har ökat lavinartat. Internet och ”the world wide web” har möjliggjort att vi översköljs av innehåll från alla håll. På 70-talet exponerades svensken för 500 kommersiella budskap per dag. Idag är siffran uppe i över 3 000. Studier visar att av dessa budskap har 99 % liten eller ingen effekt. Att en ny IT-plattform, oavsett bransch, skall lyckas är högst orimligt, om inte man löst den viktigaste av framgångsfaktorer; distributionskanalen. Bulls Press opererar i över 40 länder, och distribuerar innehåll till minst de tre största media aktörerna i varje land.

Trippel-A rankade Bull’s Presstjänst är ett familjeägt mediabolag med en årlig omsättning om cirka 300 Mkr och ett hundratal medarbetare världen över. Bulls Press grundades 1928 och har de senaste fem åren investerat sina vinster i en digital omställning som innebär att bolaget i dag är helt digitaliserat. Till skillnad från en mängd andra mediabolag som nu måste ställa om för att klara sin överlevnad.

Healthy Familys introduktion

Kolla in hemsidan här.


Läs alla våra nyheter om Healthy Family Sweden AB här.