Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

GLX Analytix

GLX Analytix

GLX Analytix är ett biomedicinskt bolag med bas i Danmark som har utvecklat en ny teknologi för att identifiera en biomarkör.  Det kan i sin tur leda till att neurologiska sjukdomar som multipel skleros, Alzheimers och Parkinsons sjukdom kan upptäckas och diagnostiseras 15-20 år tidigare än vad dagens teknik klarar av. Hjärnforskaren Brian Della Valle grundade bolaget 2019 och är även vd.

Teknologin

Bolagets egenutvecklade teknologi plockar ut glycocalyx-komponenter från blodet och sätter ihop signalen genom maskininlärning. Detta resulterar i en signatur som ett avtryck eller signatur som påvisar aktiv sjukdom.

Eftersom signaturen speglar tidig sjukdomsaktivitet, innan skada har uppstått i hjärnan, kan den implementeras som ett övervakningssystem, både för patientattacker och behandlingseffekt. Det kan liknas vid en magnetröntgen för blodet. Genom att övervaka signaturen förbättras diagnosen, attacker kan förutsägas och behandlingar övervakas i bättre detalj.

Då så kallade neurodegenerativa och autoimmuna sjukdomar ökar över hela världen samtidigt som det råder brist på metoder för att analysera biomarkörer så har U.S. Food and Drug Administration (FDA) signalerat att ett framtida marknadsgodkännande kommer vara beroende av biomarkörer. Detta är till fördel för GLX Analytix som med hjälp av bolagets biomarkör-baserade teknologi kommer att kunna stävja inträdet av inflammatoriska sjukdomar med upp till 85-95 procent, vilket är att beteckna som en revolutionerande landvinning inom medicin.

 

Vision

GLX Analytix har som vision en framtid där patienter diagnostiseras tidigare, behandlingsplaner kan optimeras, och där människor får möjlighet att övervaka sin egen hälsa. Bolaget strävar efter att förbättra livet för patienter över hela världen.

Marknad

Den totala marknaden för Alzeheimer, MS samt Parkinson är värd SEK 92 miljarder och är långt ifrån mättad med ytterst få konkurrenter på GLX Analytix erbjudande.

CBC:s analys av bolaget

CBC:s analys är att det finns starka tillväxtmöjligheter för GLX Analytics då efterfrågan är stor på den globala marknaden, där man i branschsegment under lång tid kämpat för ett genombrott att hitta nya och mer effektiva lösningar för att tackla några av de mest svårbehandlade sjukdomarna vi känner till.

Vidare ser vi att GLX Analytics har ypperliga möjligheter att på flera sätt förstärka samt bredda produkterbjudandet då de tar ett helhetsgrepp på problematiken och kan genom sin lösning handskas med flera andra typer av sjukdomar såsom IBD.

Då GLX Analytix metod och teknik är diametralt annorlunda från konkurrenternas och bygger på en helt ny analysteknik så ser vi att de har en god potential att utnyttja sitt försprång  att tillsammans med aktörer som Roche bli marknadsledande på tidig upptäckt samt behandling av inflammatoriska sjukdomar

 


Läs alla våra nyheter om GLX Analytix

Läs mer om GLX Analytix