Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Gigleer

Gigleer CBC

Gigleer är en svenskutvecklad tjänst som matchar uppdrag inom gig-ekonomin på ett helt nytt sätt, en sorts arbetsförmedlingens Tinder. Den digitaliserade tjänsten stänger gapet mellan arbetstagare och arbetsgivare, både när det gäller att tillsätta tjänster och kunna ge omdömen på såväl arbetsgivare som arbetstagare. Att använda Gigleer för arbetstagare innebär att hitta jobb lätt och få betalt snabbt, och för arbetsgivarna är ”gigarna” nödvändiga för att få verksamheten att gå runt.

Möter marknadens behov i flera generationer

Marknaden för korta anställningar kallas även gig-ekonomin och den har vuxit under Covid-perioden. Detta beror mycket på att företag varit tvungna att reducera affärsrisken genom att använda fler timanställda, den största riskfaktorn är ofta fast anställd personal som inte kan sägas upp. Resultatet har blivit att företag dragit ner på fast personal till fördel för en större andel gig-arbeten. Hotell- och restaurangbranschen har normalt ca 40 procent korta anställningar/gig-arbetare, men andelen ökar både i Sverige och globalt.

För att vara en attraktiv arbetsgivare är företag tvungna att förhålla sig till Z-generationen (födda 2006 – 2012), detta är en generation som är vana att använda teknologi och mobiler och förväntar att världen runt dem är digitaliserad, vilket få företag inom hotell och restaurang har gjort. Deras värld är mångfald och det är allt de känner till. Varken ras, sexuell läggning eller religion är de identifierande egenskaper som de kanske har varit för tidigare generationer. Företag är idag tvungna att förstå denna generations behov och brygga detta både genom teknologi och förståelse för deras kultur/ världsuppfattning.

Gigleer har lösningen

Gigleer erbjuder en transparent matchningsplattform där bägge parter rangordnar varandra på rättvisa villkor gällande anställningsavtal och kollektivanpassade löner; både arbetsgivaren och arbetstagaren är verifierad, och lön kan betalas ut direkt efter avslutat arbetspass, vilket är banbrytande. Gigleer har skapat en tjänst som är anpassad till Z-generationen/unga människor och deras sätt att arbeta på, där många föredrar att ha flera olika jobb framför en och samma arbetsplats. Gigleers plattform är också utformad så att den inte särskiljer varken ras, sexuell läggning eller kön utan fokuserar på att alla skall få omedelbar access till gig-arbeten.

Gigleer har idag via digitala kampanjer en ökande inström av både nya restauranger och arbetssökande. En annons ligger i snitt uppe i 5 minuter innan första arbetssökande har sökt och 2 timmar innan vakansen är fylld. Gigleer kommer under 2022 expandera på den svenska marknaden samt optimera plattformen med mål att under 2023 lansera i USA. Målet är att Gigleer blir den ledande plattformen och det sociala nätverket för gig-arbetare globalt. Man kan jämföra Gigleer med Tinder/Match.com innan de revolutionerade datingbranschen.

Fragmenterad och volatil marknad gynnar marknadsintroduktion

Marknaden för korta anställningar, så kallade gig-arbeten, har under Covidpandemin ökat markant men är väldigt skakig för både arbetstagare och arbetsgivare. Detta beror mycket på att risken med att anställa fast personal är för stor. Hotell och restaurangbranschen använder normalt ca 40 procent korta anställningar/gig-arbetare. Problemet för branschen är den höga personalomsättningen då många tidigare anställda gått vidare till andra yrken.

Trenden för gig-arbeten expanderar mycket starkt globalt och i USA arbetar över 40 procent av den totala arbetsmassan via gig-arbeten, det finns tydliga indikationer på att Europa kommer följa samma trend.

Arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut och i framtiden kommer gig-arbeten att ersätta många fasta tjänster då återväxten inom bland annat hotell och restaurang kommer ta lång tid och företag drar sig för att fastanställa. En annan faktor är att Z-generationen och efterföljande generationer, gärna arbetar på ett flertal olika arbetsplatser, de har låg lojalitet för en och samma arbetsplats jämfört med tidigare generationer.

I dagsläget ser vi en växande osäkerhet både från arbetsgivare och arbetstagare. Det finns idag ingen plattform som tagit förarsätet gällande att inte bara finna men också erbjuda rätt löner (arbeta nu, få betalt nu) anställningsavtal och vita löner. Gigleer erbjuder idag en transparent matchningsplattform där bägge parter rangerar varandra med rättvisa villkor, anställningsavtal och kollektivanpassade löner; både arbetsgivaren och arbetstagare är verifierad, samt lön betalas ut efter avslutat arbetspass.

Gigleers affärsmodell är att enkelt och sömlöst erbjuda värdeskapande tjänster för både arbetsgivare och arbetstagare.

Strategiska samarbeten på väg till ISA

Gigleer har inledningsvis valt att fokusera på hotell och restaurang där behoven idag är störst. Förutom Gigleers egen försäljning mot större kunder och kedjor har det ingåtts ett samarbetsavtal i Sverige med Svenska Krögare som också är den största GPO (inköpscentral) för restauranger i Sverige. De har idag över 1300 restauranger som medlemmar vilka i sin tur har cirka 10 000 anställda.

Utifrån en förhandsprognos så beräknas att ca 600 av Svenska Krögares restauranger under 2022 kommer att bli användare av Gigleer. Om man omvandlar detta tal till omsättning så motsvarar det 600 000 SEK per månad. Gigleer samarbetar idag också med Arbetsförmedlingen, VISITA (Besöksnäringens samarbetsorganisation) samt med Turistrådet. Dessa organisationer är med för att verifiera Gigleers mål och affärsmodell.

Gigleer har inför sin expansion mot USA startat förhandlingar med världens största GPO Byers Edge om att de ska bli återförsäljare för Gigleer på den amerikanska marknaden mot hotell och restaurang. Byers Edge har över 400 säljare och över 200 000 restauranger som medlemmar vilka representerar miljontals anställda. Inför marknadsintroduktionen i USA kommer Gigleer att bygga en amerikansk dotterorganisation som hanterar hela den marknaden.