EnXray limited

EnXray limited

Update – Efter en otroligt lyckad pre-launch där posterna i bolaget övertecknades på bara 24 timmar väljer vi att släppa fler aktier för att ge ytterligare medlemmar i nätverket möjlighet att investera i EnXray

I början av 2016 började CBC intressera sig för bolaget EnXray och inledde en omfattande genomlysning av bolaget. Det resulterade i att CBC under augusti samma år investerade i bolaget. CBC har sedan dess följt bolagets utveckling. Genomförd genomlysning tillsammans med svaren från pågående uppföljning och snart färdigställd prototyp ger mycket positiva signaler.

EnXray är baserat i Liverpool UK och har sedan år 2012 utvecklat en revolutionerande maskin för sterilisering av olika föremål. Främst föremål som över hela världen används inom sjuk- och hälsovård. Dagens system kräver långa transporter till speciella steriliseringscenter. EnXrays lösning erbjuder sterilisering utan att föremålen lämnar användarna. Något som möjliggörs av att maskinen är liten och anpassningsbar för placering direkt på plats hos användarna. Således är EnXray en effektiv lösning på de lönsamhetsproblem som nuvarande system skapar för bland annat sjukhus, vårdcentraler, privatkliniker, laboratorium, tandläkare, veterinärer etc. Över tid kommer maskinen att i stor omfattning finnas utspridd för en decentraliserad lösning för hela marknaden.

Därför valde CBC EnXray Limited

Framsteg inom teknologin har under tusentals år påverkat samhällsutvecklingen. Vissa perioder sker så stora framsteg att det skapar tydliga och avgörande avtryck. CBC beskriver sådana händelser via det engelska ordet ”disruption” (störning eller avbrott), något som påverkar så mycket att det leder till ett paradigmskifte. När CBC söker investeringsobjekt letar man ofta efter bolag med stor innovationsgrad kopplad till en genomtänkt och trovärdig affärsplan, egenskaper som kan leda till ”disruption”. CBC anser att EnXray kan vara ett sådant bolag som kan komma att förändra en hel bransch.

 • Verksam inom Medical Device branschen – en växande och recessionsskyddad bransch
 • En tydlig disruption i branschen
 • Betydande besparingar i tid, kostnad, annan logistik och miljö
 • Liten och smidig apparat som inte går att jämföra med dagens lösning som oftast innefattar stora helt strålskyddade byggnader
 • Mycket nära marknadslansering
 • Betydligt högre steriliseringskvalitet eftersom varje föremål strålas var för sig istället för i bulk
 • £3M i subventionerade lån och bidrag från EU samt Brittiska Staten
 • SEK14 miljarder Global marknad
 • Mycket kunskap och erfarenhet inom ägarkrets, styrelse och ledning
 • Partners är bland annat SMS Electronics och University of Nottingham
 • Stor sannolikhet till en Exit genom försäljning inom 3-4 år

Titta gärna på animationen om hur maskinen ser ut http://www.enxray.com/mulevideo.html

Klicka här för att lyssna på bolagets VD som beskriver affärskonceptet http://www.enxray.com/ceovideo.html