Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Duearity AB

Svenska MedTechbolaget Duearity AB (tidigare Cochlearity AB) utvecklar en unik behandlingsmetod mot tinnitus. Tillståndet ger en obotlig påtvingad ton, som uppstår i örat trots att det inte finns något yttre ljud.

Syftet med systemet och produkten är att avsevärt lindra symptom och underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus.

Duearity AB har tagit fram tinnitus modulen, samt engångsplåster som appliceras bakom örat och via skallbenet, istället för innerörat.

Metoden är vetenskapligt beprövad, vilket innebär att bolaget inte behöver genomgå några kliniska tester. Resultaten visar att produkten är unik med hjälp av AI-drivna styrmedel som erbjuder flexibilitet och underlättar vardagen för den tinnitusdrabbade, mätt per effektivitet, design & verkningsgrad.

Affärsidé

Duearity ska erbjuda en unik produkt och ett unikt AI-system som med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat syftar till att avsevärt lindra symptom, underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus och ge den drabbade valmöjligheter och insikter samt ge forskarvärlden värdefull information för kommande bättre lösningar.

Teamet

Tre av grundarna har mångårig erfarenhet av produktutveckling och stor erfarenhet av att ta idéer hela vägen fram till marknadslansering. Tillsammans driver de det ISO 13485-certifierade produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB med ett 40-tal anställda. VD:n har i mer än 10 år arbetat som bland annat VD och styrelseledamot i medicinteknikbolag. Delar av teamet har tinnitus vilket är en stor drivkraft för att ta fram bättre lösningar.

Tinnitus

Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa. Det kan låta som exempelvis pipljud och brus. Besvär med tinnitus kan leda till sömnsvårigheter, oro och depression vilket i sin tur innebär personligt lidande och stora samhällskostnader. Tinnitus kan bero på flera olika saker, till exempel hörselskador, buller, stress och biverkning av läkemedel. Tinnitus kan i dagsläget inte botas utan enbart lindras.

Duearitys lösning

Det unika med Tinnitus Modulen är att den genererar vitt brus direkt intill örat, via skallbenet med bone conductive technology, paketerat i ett minimalt intelligent plåster. I förlängningen kan Duearitys produkt och system ge den drabbade information om hur personen skall hantera situationer i vardagen på ett sätt som lindrar symptomen. Produkterna är medtech-klassade, CE klass lla.

Det finns en rad fördelar med Duearitys produkt:

  • Patentansökan inlämnad med mycket goda möjligheter till beviljande
  • Proof of concept genomförd med mycket goda resultat
  • Bygger på vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, krävs varken studier eller tester
  • Det unika med Tinnitus Modulen är att den är mycket liten, motsvarande en svensk tiokrona, och placeras bakom öronen med hjälp av ett endagsplåster
  • Tinnitus Modulen utgör inte ett hinder i vardagen för personer som behandlar sin tinnitus. Alternativa lösningar kan till exempel inte användas när man ligger ner, sover, utövar vissa sporter och fritidsaktiviteter eller i arbetet
  • Duearitys lösning innebär att örongången är fri. Flera alternativa lösningar innebär att man placerar ”ear plugs” i öronen vilket leder till obehag och utgör ett hinder för behandling såväl dagtid som nattetid

picturenoise

Marknaden och affärsmodell

Forskare och patientorganisationer bedömer att mellan 10-20 procent av befolkningen har tinnitus. Cirka 2-3 procent av befolkningen har svåra eller mycket svåra besvär. I USA anses cirka 6 procent ha betungande besvär.

Duearity AB skapar intäkter dels via engångsförsäljning av enheten (device), dels återkommande intäkter via abonnemangsförsäljning av endagsplåster vilket är det media som används för att applicera enheten mot huden bakom öronen.

Försäljningen ska i huvudsak ske via egen säljkanal i form av bolagets egna webshop. Därutöver ska försäljning ske via kliniker, distributörer och apotek. Bolagets AI-lösning innehåller en app som användare abonnerar på.

Bone Conduction tekniken behandlar tinnitus avsevärt mycket bättre än de traditionella instrumenten på marknaden. Tinnitusdrabbade besväras inte oavsett tidpunkt, varken i vardagen, vid fysisk aktivitet eller vid sömn. Det är inte nödvändigt att ha exempelvis ear-plugs, hörlurar eller annan extern ljudkälla som sänder vitt brus eller ljud. Man lever sitt liv som vanligt, samtidigt som man genomgår behandlingen, något som ingen av de existerande lösningarna klarar av.

Den globala marknaden för hjälpmedel mot tinnitus uppvisat en stor tillväxt under den senaste tiden, då antalet människor som lider av tinnitus tyvärr ökar kontinuerligt. Hjälpmedel inom tinnitusmarknaden förväntas öka till närmare 3 miljarder SEK till 2025 med en CAGR (compound annual growth rate) på 4,1%. Hundratals miljoner drabbade personer, varav cirka 10 procent av befolkningen i bland annat Europa och Nordamerika beräknas vara drabbade av tinnitus. 1-2 procent av befolkningen anses ha mycket svåra problem.

Nuläge

– Enda produkt som är MedTech-klassad för detta ändamål
– Den kan användas som självbehandling utan inblandning från sjukvård eller
behandlingsklinik
– Full frihet att behandla och lindra oavsett livsstil under dygnets alla timmar
– Minimal och lätt att dölja samt användbar i alla åldrar
– Påverkar inte hörseln och förmågan att ta in externt ljud under behandlingen
– Ingen påverkan och irritation i örongången

Bedömningen är att bolaget har goda förutsättningar att uppnå break-even under 2022, då endast 1600 sålda enheter krävs för att nå målet. Produktutvecklingen beräknas vara färdig Q4 2021. Modulen kommer att uppfylla CE-märkt klass 2A, med överenstämmelse om EG-försäkran.

Kunder kan köpa enheter och endagsplåster via bolagets webshop. Därutöver kan Tinnitus Modulen erbjudas på kliniker där behandling av tinnituspatienter sker, via apotek eller via distributörer/återförsäljare.