CyStellar Ltd Pågående

CyStellar Ltd

CBC introducerar det banbrytande InsurTech-bolaget CyStellar. CyStellar Ltd är ett engelskt företag med operationell anknytning till dess svenska dotterbolag CyStellar Nordic AB.
Bolaget levererar en unik AI-driven plattform som möjliggör för de större försäkringsbolagen att försäkra industrier inom jordbruk, sjöfart/logistik och matindustrin. I nuläget har CyStellar redan etablerat ett nära samarbete med de större återförsäkringsbolagen. Planen är att utvidga dess tjänster till att inkludera globala finansiella institutioner, försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, mediabolag och statliga institutioner.

Bolagets bakgrund

CyStellar har lagt grunden till en AI-driven plattform med förankring inom rymdforskning. Plattformen integrerar och sammanställer data från mark-, och luftsensorer genom satellitupptagning. Tack vare den revolutionerande tekniken integreras geostrategisk data i form av tillförlitliga väderprognoser; tillsammans med övriga sociala, politiska och ekonomiska prognoser. Informationen är väsentlig för återförsäkringsbolagen att optimera sina portföljer, därmed bättre möjligheter att beräkna försäkringsskador.

Marknad

Enligt en studie från Cambridge avdelning för riskstudier beräknas att den globala försäkringsindustrin hanterar ca £544 triljoner i risktillgångar. Bolaget riktar därför in sig på kunder inom kommersiella fastigheter, specialförsäkringar inom jordbruk samt den marina sektorn. CyStellar har byggt upp goda relationer med några av de större återförsäkringsbolagen. Intäkterna genereras primärt via direktförsäljning ur deras breda produktsortimentet som t.ex. insurtech, agritech och foodtech.

Omkring 2025 beräknar CyStellar att utöka 3 500 licenser till 192 försäkringskunder för att erövra en marknad värderad till £34M. Försäljningen sker via en SaaS-lösning, genom att kunderna åläggs en månatlig avgift för att bruka deras tjänster.

CyStellars affärsmodell har visat sig vara lukrativ. Under en femårsperiod har företaget beräknat att bolaget skall generera £34M nettovinster med en initial investering om ca £1M.

Villkor

Aktier köps i CBC InsurTech AB, som är ett holdingbolag, vars enda syfte att äga aktier i CyStellar ltd.

Antal aktier till försäljning 100 000 st.
Pris per aktie: 80 SEK.
Pris per post: 80 000 SEK.
Antal aktier per post: 1000 st.
Antal aktieposter till försäljning: 100 st