Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Projekt

Colzyx AB

Woundcom – med potential att bli världens bästa sårförband.

Nu kan vi erbjuda en unik möjlighet att investera i Colzyx, ett svenskt medtechbolag som utvecklat och tagit fram ett sårförband (kallat Woundcom) som i försök visat sig vara ca 60% mer effektivt än vanliga förband.
Woundcom har även betydande antimikrobiella egenskaper vilka minskar risken att såret blir infekterat av t ex bakterier. Detta är mycket viktigt i sjukhusmiljö där risken för infektioner i samband med operationer är relativt hög samtidigt som spridningen av multiresistenta bakterier (MRB) ständigt ökar. Woundcom har också visat sig vara mycket effektivt på att läka sår infekterade med just multiresistenta bakterier. Detta är ett av de största världshälsoproblemen idag – om ca 20-30 år beräknas fler människor dö av MRB-infektioner än av cancer. Det finns även potential utifrån Woundcoms patenterade, medicinska plattform att utveckla en ny form av antibiotika.

Colzyx

Marknad

Den totala marknaden för sårvårdsprodukter uppskattas globalt till ca USD 20 miljarder. Woundcom skulle kunna vara ett relevant produktalternativ för ca 20% av marknaden! Total Addressable Market (TAM) utgör alltså ca. USD 4 miljarder.
De kirurgiska ingreppen i Norden är årligen 2,5 miljoner stycken. Om man skulle räkna på en möjlig nordisk marknadsandel för Woundcom på, 10% så skulle det motsvara en årlig försäljning i storleksordningen SEK 200-300 miljoner. Gör man samma antagande om den europeiska marknaden, som är 10 gånger så stor, så innebär det intäkter på ett par miljarder kronor om året för Woundcom.

Läs hela bolagspresentationen här.

Kolla in hemsidan här.


Läs alla våra nyheter om Colzyx AB här.

Healthy Family Sweden AB

Healthy Family Sweden AB är en start-up som har bildats för att bygga en unik plattform för familjers hälsa.

Divide AB

Divide - nästa generations kontokredit

Eliq AB

Eliq AB är ett svenskt tech-bolag som har specialiserat sig inom analys och visualisering av energidata.