Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Projekt

Brainreader

CBC har nu gjort sin kanske viktigaste investering någonsin!

Vi har investerat i ett Life Science-bolag som har utvecklat en patenterad medicinsk mjukvara Neuroreader™ som analyserar och tolkar MRI-hjärnskanningar. Mjukvaran anses vara i framkant på marknaden på grund av den mycket utförliga och exakta analysrapporten.

Brainreaders mjukvara Neuroreader diagnosticerar bl.a. Alzheimers sjukdom, demens, epilepsi, ALS m.fl. Med Neuroreader kan symptomen för dessa allvarliga och i vissa fall dödliga sjukdomar ha en större chans att upptäckas i ett tidigare skede och i vissa fall förebyggas.

Brainreader

Brainreaders Neuroreader™ hjälper läkaren att på ett enkelt sätt volymetriskt mäta upp till 45 olika sjukdomsstrukturer i hjärnan, för att ge en snabbare och mer omfattande analys och därigenom en exaktare diagnos.

Brainreader strävar efter att ge en kvantifierbar och korrekt bild och status av hjärnan genom att jämföra patientens hjärnstrukturer med en unik databas av friska hjärnor. Genom att öka användningen av medicinsk bildbehandlingsprogramvara tillhandahåller Brainreader strukturella MRI-bilder snabbare och på ett korrekt sätt.

På en marknad som växer med så mycket som 14 % årligen, värd mer än 2,5 miljarder dollar, är Brainreader väl positionerade för att ta viktiga marknadsandelar.

Man har ett samarbete med några av USA`s ledande universitetssjukhus som UCLA och University of Florida College of Medicine.

Fullständig bolagpresentation

Bolagspresentation i sammanfattning

Läs senaste nytt från MedWatch här

Video från UCLA Medical Center.

Mycket tyder på att regelbunden diagnosticeringen av hjärnan kommer att bli standard precis som mammografin är idag.

• Brainreader är ett danskt Life Science-företag, grundat 2011
• Diagnosticerar 45 olika sjukdomsstrukturer i hjärnan
• Neuroreader™ – patenterad mjukvara
• Patientsvar på mindre än 10 minuter
• FDA godkänt (USA)
• CE-märkt (EU)
• ISO-13485 certifiering
• 40-tal kunder
• Marknad är värd > 2,5 miljarder USD
• Årlig tillväxt > 14 %
www.brainreader.net

Mjukvaran bearbetar MRI-skanningarna på mindre än 10 minuter och ger en förklarande patientrapport med total hjärnvolym, hippocampal volym och volymetriska data om viktiga segment i hjärnan mätt mot en frisk databas. Detta kan bli till standard inom sjukvården precis som mammografi är idag.


Läs alla våra nyheter om Brainreader här.

Brainreader

Investera i framtidens hälsa – nu är framtiden här!

Authentico Technologies AB

Teknologi för säker inloggning där möjligheten även finns att producera hårdvara.

Pharmiva AB

Pharmiva bygger på sin patentskyddade och patentansökta teknik en portfölj av läkemedel och medicintekniska produkter.