Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Brainreader

Brainreader är ett Life Science-bolag med huvudkontor i Danmark som grundades 2011. Bolaget har utvecklat en patenterad medicinsk mjukvara Neuroreader™ som analyserar och tolkar MRI-hjärnskanningar. Mjukvaran anses vara i framkant på marknaden på grund av den mycket utförliga och exakta analysrapporten.

Medicinsk teknologi i framkant

Brainreaders mjukvara Neuroreader diagnosticerar bl.a. Alzheimers sjukdom, demens, epilepsi, ALS m.fl. Med Neuroreader kan symptomen för dessa allvarliga och i vissa fall dödliga sjukdomar ha en större chans att upptäckas i ett tidigare skede och i vissa fall förebyggas.

Brainreaders Neuroreader™ hjälper läkaren att på ett enkelt sätt volymetriskt mäta upp till 45 olika sjukdomsstrukturer i hjärnan, för att ge en snabbare och mer omfattande analys och därigenom en exaktare diagnos. Mjukvaran bearbetar MRI-skanningarna på mindre än 10 minuter och ger en förklarande patientrapport med total hjärnvolym, hippocampal volym och volymetriska data om viktiga segment i hjärnan mätt mot en frisk databas.

Brainreader strävar efter att ge en kvantifierbar och korrekt bild och status av hjärnan genom att jämföra patientens hjärnstrukturer med en unik databas av friska hjärnor. Genom att öka användningen av medicinsk bildbehandlingsprogramvara tillhandahåller Brainreader strukturella MRI-bilder snabbare och på ett korrekt sätt.

Marknad

På en marknad som växer med så mycket som 14 procent årligen och är värd mer än 2,5 miljarder dollar är Brainreader väl positionerade för att ta viktiga marknadsandelar. Bolaget har samarbeten med några av USA:s ledande universitetssjukhus som UCLA och University of Florida College of Medicine. Mycket tyder på att regelbunden diagnosticeringen av hjärnan kommer att bli standard precis som mammografin är idag.

Fakta om Brainreader

• Brainreader är ett danskt Life Science-företag, grundat 2011
• Diagnosticerar 45 olika sjukdomsstrukturer i hjärnan
• Neuroreader™ – patenterad mjukvara
• Patientsvar på mindre än 10 minuter
• FDA godkänt (USA)
• CE-märkt (EU)
• ISO-13485 certifiering
• 40-tal kunder
• Marknad är värd > 2,5 miljarder USD
• Årlig tillväxt > 14 %


Läs alla våra nyheter om Brainreader här.

Läs mer på Brainreaders hemsida