Authentico Technologies AB

Authentico Technologies

Authentico Technologies (tidigare Vivalect Software) har en teknologi för säker inloggning där möjligheten även finns att producera hårdvara. Hårdvaran är en fingeravtrycksläsare där fingeravtrycket inte lagras någonstans till skillnad från idag men du kan autentisera dig precis på samma sätt som du gör idag. Marknaden för detta är enorm och det finns även en rad andra användningsområden för detta, bland annat att mjukvaran går att använda även utan hårdvaran och kan även fungera som en säker och anonym identifieringstjänst som liknar BankID. Mjukvaran kan även appliceras för att generera starka lösenord via biometri, som fingeravtrycksläsare, iris-scanner eller ansiktsigenkänning, samt även skydda känslig information så som kreditkortsuppgifter och personnummer.

Samma grundteknik kan även användas till att säkra information på servernivå vilket innebär att ett intrång från en hackare blir meningslöst då de inte kommer åt annat än obegriplig data. Just denna teknik arbetas fram nu i form av en mjukvara kopplat till en hårdvara som kan installeras på servernivå. Denna teknik har potential att bli ett ’måste ha’ för företag och institutioner världen över.

Bolaget befinner sig just nu i en intensiv utvecklingsfas med uppbyggnad av sälj- och teknisk supportorganisationen samt med utveckling av huvudprodukten CIPHRA de närmaste en-två kvartalen. Därefter ska man kunna leverera sina första hårdvaruenheter till sex större uppsignerade kunder under vintern 2018-2019. ”Vi har inte velat signera fler kunder än vad vi redan har åstadkommit i dagsläget då vi riskerar att växa för snabbt och inte leverera vad vi lovat ” säger Philip Lundin Weinstock, grundare och VD av Authentico Technologies.


Därför valde CBC Authentico AB 

Marknaden för bolaget är enorm och likaså dess potentiella framtida värde. 2020 kommer 7,7 miljarder människor att ha någon form av koppling till Internet. Av all den mängden information som kan hämtas genom denna uppkoppling fokuserar Authentico sig på att skydda och säkra informationen från att stjälas genom dataintrång: kreditkort, patientinformation och all annan känslig information. Inom EU området talas det om lagstiftning mot lagring av personlig data. I Holland exempelvis finns redan lagstiftning mot detta.

CBC har identifierat hantering, säker lagring och tillgång till information som en av de största utmaningarna inom de närmaste årtiondena. Tekniken kan vara lösningen på dessa utmaningar och därmed den enorma potentialen.

CBC Holding AB är förutom VD och grundare största enskilda aktieägare i Authentico AB.

Kolla in hemsidan här.