Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Projekt

Authentico Technologies AB

IT-säkerhetsföretaget Authentico ska, med deras patenterad teknik ”Ciphra”, som säkrar lösenord och persondata hos företag med online-plattformar, bli världsledande redan inom ett par år. Nu har grundaren Philip Lundin Weinstock rekryterat en branschmeriterad vd, Martin Fabiansson, som med ett brett nätverk bland globala aktörer som Rakuten, Sony och Capital One kommer säkerställa att bolaget snabbt får rätt sorts referenskunder.

Tekniken som är patentskyddad går ut på att göra det praktiskt omöjligt för hackare att stjäla lösenord och användaruppgifter från internetföretag med omfattande användardatabaser. Den patenterade produkten Ciphra är hårdvarubaserad, säkerheten garanteras alltså med ett fysiskt skalskydd och intäkterna är licensbaserade per skyddat persondata.


Därför valde CBC Authentico AB 

Marknaden för bolaget är enorm och likaså dess potentiella framtida värde. 2020 kommer 7,7 miljarder människor att ha någon form av koppling till Internet. Av all den mängden information som kan hämtas genom denna uppkoppling fokuserar Authentico sig på att skydda och säkra informationen från att stjälas genom dataintrång: kreditkort, patientinformation och all annan känslig information. Inom EU området talas det om lagstiftning mot lagring av personlig data. I Holland exempelvis finns redan lagstiftning mot detta.

CBC har identifierat hantering, säker lagring och tillgång till information som en av de största utmaningarna inom de närmaste årtiondena. Tekniken kan vara lösningen på dessa utmaningar och därmed den enorma potentialen.

CBC Holding AB är förutom VD och grundare största enskilda aktieägare i Authentico AB.

Kolla in hemsidan här.


Läs alla våra nyheter om Authentico Technologies AB här.

Pharmiva AB

Pharmiva bygger på sin patentskyddade och patentansökta teknik en portfölj av läkemedel och medicintekniska produkter.

Eliq AB

Eliq AB är ett svenskt tech-bolag som har specialiserat sig inom analys och visualisering av energidata.

Authentico Technologies AB

Teknologi för säker inloggning där möjligheten även finns att producera hårdvara.