Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Abarceo

Abarceo Logga

Abarceo Pharma är ett avknoppningsbolag från Lund University Diabetes Center och bygger på upptäckten av ett ämne som kan både förebygga och behandla typ 2-diabetes. Abarceos behandling har löfte om förbättrad terapeutisk hållbar blodsockerkontroll utöver direkt effekt på dysfunktionell VDAC1 i vävnader och organ involverade i T2D-komplikationer.

Abarceos teknologiplattform tillhandahåller det första sjukdomsmodifierande behandlingsalternativet som ger patienterna fler kvalitetsår och betydligt mindre belastning på hälso- och sjukvården eftersom färre patienter kommer att utveckla de fruktade komplikationerna i det sena stadiet (komorbiditeter), när degenerationsprocessen väl har börjat.

Enorm marknad med stark tillväxt av typ 2-diabetes

  • Typ 2-diabetes (T2D) är som en pandemi med mer än 500 miljoner patienter över hela världen. Denna siffra förväntas öka till 800 miljoner år 2045.
  • T2D orsakade närmare 7 miljoner dödsfall 2021.
  • Dålig blodsockerkontroll är en riskfaktor som leder till livshotande komplikationer som hjärtattacker, njursvikt, blindhet, stroke och demens vilket är en hög kostnad för bde patienten och samhället.
  • 12 procent av de globala sjukvårdskostnaderna spenderas på diabetes och dess följdsjukdomar (836 miljarder euro i hälso- och sjukvårdskostnader de senaste 15 åren – en ökning med 316 procent).
  • 30-50 procent av alla hjärtrelaterade dödsfall orsakas av diabetes.
  • Big pharma söker möjligheter att ersätta deras diabetesläkemedel som förlorat patentskydd. Aktuella affärstransaktioner inom sektorn fokuserar på tidiga (preklinisk/fas 1) T2D läkemedelskandidater till en väldigt attraktiv värdering.
  • Abarceos unika lösning tillgodoser ouppfyllda medicinska behov inom T2D och andra tillstånd med suboptimal funktion hos de livsviktiga mitokondrierna, motsvarande marknader överstigande 120 miljarder euro.

Marknadspotential

Diabetes är som en pandemi och tillväxten drivs på av livsstilsförändringar och ökad förväntad livslängd, vilket föranleder nya möjligheter för läkemedelsutvecklare inom detta terapeutiska område. Idag finns det mer än 500 miljoner T2D-patienter över hela världen, och detta antal förutspås stiga till nästan 800 miljoner år 2045. De uppskattade globala direkta hälsoutgifterna för diabetes 2019 var 720 miljarder euro och förväntas växa till en beräknad 785 miljarder euro till 2030.

Kostnaden för att hantera 60 miljoner européer med T2D representerar cirka 9 procent av EU:s medlemsstaters sjukvårdsbudgetar – totalt 149 miljarder euro 2019. Varje år i Europa mister cirka 114 000 människor livet i diabetesrelaterade komplikationer. Vården för personer med diabetes är extremt komplex, eftersom den kräver samordning av ett brett spektrum av vårdpersonal inom primär-, sekundär- och specialistvård.

En VDAC1-modulator skulle således innebära betydande kostnadsbesparingar och frigöra resurser inom hälso- och sjukvården för att behandla andra kroniska och kostnadskrävande sjukdomar som drivs av åldrande.

Abarceo har genomfört en finansmarknadsanalys baserad på en kommersiell Target Product Profile och uppskattar en marknad på ca 10 miljoner patienter och en toppförsäljning på 2,3 miljarder euro av en Abarceo-produkt med hållbar glukoskontroll, betacellskonservering och fördröjda komplikationer.

 

Teamet

Abarceos grundare Claes Wollheim och Albert Salehi, båda världskända forskare inom diabetesforskning och betacellbiologi, var de första som beskrev att Voltage Dependent Anion Channel 1, VDAC1, är dysfunktionell och presenterar ett nytt mål för typ 2-diabetes. VDAC1 är ett centralt mitokondriellt protein som reglerar energiproduktionen i celler och har varit inblandat i flera sjukdomar med underliggande mitokondriell dysfunktion.

Abarceos ledningsgrupp har en omfattande meritlista med lång erfarenhet av hela läkemedelsutvecklingsprocessen, från spetsforskning inom diabetes till upptäckt, preklinisk, klinisk utveckling och hela vägen till framgångsrik kommersialisering.

Nästa steg för Abarceo

Abarceo samlar in kapital för att förbereda och komplettera sitt prekliniska bevis på konceptet i djurmodeller av T2D, hjärt-kärlsjukdom och Alzheimers – utvalda prioriterade sjukdomar som drivs av mitokondriell VDAC1- dysfunktion. Dessutom kommer kapital att användas för att slutföra Lead Optimization och för att nominera den första utvecklingskandidaten i slutet av 2022.

Bolaget kommer att söka ytterligare finansiering i början av 2023 för att få det ledande T2D-programmet till en attraktiv investeraravgång efter framgångsrikt slutförande av fas 1B i slutet av 2025. Dessutom kommer företaget att öka värdet och fortsätta att mogna en preklinisk portfölj i VDAC1 mitokondriella sjukdomar, initialt med fokus på att etablera en stark position inom neurodegenerativa och kardiovaskulära sjukdomar.

Företaget planerar att inleda sina första (INDiGO) utvecklingsaktiviteter senast 2023, med sikte på att starta första in-human säkerhet och Proof of Principle fas 1-studier på T2D-patienter senast 2024.

Dessa strategiska steg inkluderar inlämnande av nya patent för sammansättning av materia och nya patent som breddar täckningen bortom T2D till andra mitokondriella sjukdomar. Ytterligare mitokondriella sjukdomar med tecken på VDAC1-dysfunktion har identifierats och kommer att prioriteras och gå in i företagets pipeline för läkemedelsutveckling för att skapa fler värdedrivande faktorer.

Abarceo har en mycket attraktiv strategi som erbjuder betydande avkastning till sina investerare inom en relativt kort tidsrymd av 2-4 år med målsättningen att licensiera eller sälja ut sin T2D-tillgång efter att ha avslutat klinisk fas 1b av sin första T2D-utvecklingskandidat senast 2025.

En potentiell attraktiv första värdetillförselpunkt är dock också IND/CTA, med hänvisning till den första inlämningen som kallas en ansökan om nya läkemedel (IND) i USA eller en ansökan om klinisk prövning (CTA) i EU.

Exit

Ett framtida exitscenario kan te sig antigen som en tidig industriell exit givet de starka nyhetsvärdena och den innovativa landvinningen på diabetesområdet.

Grundarna vill dock gärna bygga bolagsvärde 3–4 år fram i tiden med en önskvärd industriell exit inom 4-5 år med ett betydligt större värde.

Det har redan visats ett stort intresse för bolaget där ett antal prominenta större industriella aktörer skulle kunna utgöra en framtida köpare.