Vi noterar de onoterade

För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen. Enbart talang är inte alltid tillräckligt. Stora och namnkunniga riskkapitalbolag skulle kunna vara till hjälp, men har ofta investeringsradarn inställd på företag som kommit lite längre i sin utveckling. Som en mindre privat investerare är man dessutom ofta utestängd från riskkapitalbolagens erbjudande på grund av krav på förhållandevis höga kapitalinsatser. Det är du inte hos oss.