Vi noterar de onoterade

För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen. Enbart talang är inte alltid tillräckligt. Stora och namnkunniga riskkapitalbolag skulle kunna vara till hjälp, men har ofta investeringsradarn inställd på företag som kommit lite längre i sin utveckling. Som en mindre privat investerare är man dessutom ofta utestängd från riskkapitalbolagens erbjudande på grund av krav på förhållandevis höga kapitalinsatser. Det är du inte hos oss.

Om oss CBC