Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Våra projekt

Vi noterar de onoterade

Vi investerar i talangfyllda företag med stor tillväxtpotential. Bli delägare i nordiska tillväxtbolag tillsammans med oss.

Investeringar

Bli delägare i nordiska tillväxtbolag

För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen. Enbart talang är inte alltid tillräckligt. Vanliga riskkapitalbolag skulle kunna vara till hjälp, men har ofta investeringsradarn inställd på företag som kommit lite längre i sin utveckling. Mindre, privata investerare är dessutom ofta utestängda från riskkapitalbolagens erbjudande på grund av krav på förhållandevis höga kapitalinsatser. Det är du inte hos oss.