Våra projekt

Vi noterar de onoterade

Vi investerar i talangfyllda företag med stor tillväxtpotential. Bli delägare i nordiska tillväxtbolag tillsammans med oss.

Investeringar

Bli delägare i nordiska tillväxtbolag

För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen. Enbart talang är inte alltid tillräckligt. Vanliga riskkapitalbolag skulle kunna vara till hjälp, men har ofta investeringsradarn inställd på företag som kommit lite längre i sin utveckling. Mindre, privata investerare är dessutom ofta utestängda från riskkapitalbolagens erbjudande på grund av krav på förhållandevis höga kapitalinsatser. Det är du inte hos oss.

Futuristic graphical user interface concept.

3

bolag med framgångsrika börsintroduktioner under 2021

100%

Tillgång till onoterade framtidsföretag

Vår investeringsmodell

Investera i framtidens miljardbolag – redan idag

Vi har skapat en exklusiv möjlighet för privata investerare att placera i potentiellt högavkastande nordiska tillväxtföretag- kommande globala världsledare. En investering som annars är förbehållet VC bolag, stora riskkapital bolag och andra större private equity aktörer. Vi är långsiktiga i våra placeringar och bygger värden. Våra investeringar skall väsentligt överstiga traditionella placeringar under placeringstiden.