Uppdatering konkurs

CBC Investment Group AB, 556796-0363, CBC Holding AB, 556864-6342 , och Silvertail AB, 559087-4060 har gått i konkurs.

Konkursbolagen har regelmässigt grundat dotterbolag (SPV-bolag) ur vilka man sålt aktier till investerare. Ackordscentralen är inte konkursförvaltare av något sådant SPV-bolag, utan enbart de bolag vilka framgår av stycket ovan.

Konkursförvaltarens nuvarande uppgift är att sälja CBC Investments, CBC Holdings och Silvertail AB:s tillgångar. Bland de tillgångarna finns aktier i SPV-bolag vilka ägts av konkursbolagen.

Vad gäller frågor om respektive SPV-bolag, dess status och framtida åtgärder i bolagen hänvisas till respektive bolags styrelser.