Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Pågår Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

TIGERQ får patent godkända på sex nya marknader

TIGERQ får patent godkända på sex nya marknader
Som ett resultat av ett omfattande arbete för att förstärka bolagets IP-portfölj har TIGERQ under de senaste månaderna fått patent godkända på flera nya marknader – Israel, Nya Zeeland, Australien, Sydkorea, Kanada och USA. Dessa patent kompletterar redan godkända patent i Sverige (EU) och Japan, vilket ger TIGERQ en stark och värdefull bas för att distribuera sina tjänster.
CBC-investeringen TIGERQ har utvecklat och patenterat en unik och träffsäker metod för analys av DNA, vilken forskare använder för att studera och utveckla nya behandlingsmetoder för genetiska sjukdomar och cancer. Bolaget arbetar med att kommersialisera tjänster som är kopplade till metoden CRISPR-Cas9 som tilldelades Nobelpriset i kemi 2020.
Läs mer om TIGERQ här

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!