Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Xray Services AB

Redan inom loppet av några dagar så slutsåldes aktierna i CBC Xray Services AB. Dessa aktier innebär ett indirekt ägande i EnXray Limited.

EnXray är baserat i Liverpool UK och har sedan år 2012 utvecklat och patenterat en revolutionerande maskin för sterilisering av olika föremål. Främst föremål som över hela världen används inom sjuk- och hälsovård. EnXray kommer initialt att fokusera mot tillverkningssidan av främst hälso- och sjukvårdsutrustning som kräver helt sterila produkter (högsta graden av renlighet).

EnXrays utrustning har visat sig ha överlägsna egenskaper jämfört med dagens befintliga system. Främst gäller detta snabbheten i steriliseringen och de logistiska fördelarna. Potentiella marknader för EnXrays system är: medicinsk utrustning, laboratorieutrustning, pharma- och biotech, sterilisering av blod och blodplasma, kontaktlinser (potentiellt hög marknadsvolym), mat och snabbrörliga konsumentprodukter (olika förpackningsprodukter).

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!