Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Xray Services AB

Redan inom loppet av några dagar så slutsåldes aktierna i CBC Xray Services AB. Dessa aktier innebär ett indirekt ägande i EnXray Limited.

EnXray är baserat i Liverpool UK och har sedan år 2012 utvecklat och patenterat en revolutionerande maskin för sterilisering av olika föremål. Främst föremål som över hela världen används inom sjuk- och hälsovård. EnXray kommer initialt att fokusera mot tillverkningssidan av främst hälso- och sjukvårdsutrustning som kräver helt sterila produkter (högsta graden av renlighet).

EnXrays utrustning har visat sig ha överlägsna egenskaper jämfört med dagens befintliga system. Främst gäller detta snabbheten i steriliseringen och de logistiska fördelarna. Potentiella marknader för EnXrays system är: medicinsk utrustning, laboratorieutrustning, pharma- och biotech, sterilisering av blod och blodplasma, kontaktlinser (potentiellt hög marknadsvolym), mat och snabbrörliga konsumentprodukter (olika förpackningsprodukter).

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn