Succé för CBC Xray Services AB

Redan inom loppet av några dagar så slutsåldes aktierna i CBC Xray Services AB. Dessa aktier innebär ett indirekt ägande i EnXray Limited.

EnXray är baserat i Liverpool UK och har sedan år 2012 utvecklat och patenterat en revolutionerande maskin för sterilisering av olika föremål. Främst föremål som över hela världen används inom sjuk- och hälsovård. EnXray kommer initialt att fokusera mot tillverkningssidan av främst hälso- och sjukvårdsutrustning som kräver helt sterila produkter (högsta graden av renlighet).

EnXrays utrustning har visat sig ha överlägsna egenskaper jämfört med dagens befintliga system. Främst gäller detta snabbheten i steriliseringen och de logistiska fördelarna. Potentiella marknader för EnXrays system är: medicinsk utrustning, laboratorieutrustning, pharma- och biotech, sterilisering av blod och blodplasma, kontaktlinser (potentiellt hög marknadsvolym), mat och snabbrörliga konsumentprodukter (olika förpackningsprodukter).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bläddra mellan nyheter