Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Stor personalbrist inför sommaren – tusentals lediga jobb i restaurangbranschen

Personalbristen i restaurangbranschen hänger kvar efter pandemin då många företag tvingades säga upp sina anställda

Personalbristen i restaurangbranschen hänger kvar efter pandemin då många företag tvingades säga upp sina anställda, och nu konkurrerar restaurangerna om samma personal. I april fanns över 6 000 lediga jobb i restaurangbranschen enligt Arbetsförmedlingens platsbank.

”Det finns en kortsiktig brist nu när det är många företag som letar personal samtidigt, då konkurrerar de med varandra om samma personal. Den bristen kommer att avta i takt med att fler företag lyckas med sina rekryteringar. Men sedan finns det också en långsiktig brist som kvarstår”, säger Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen på arbetskraft inom restaurangnäringen är större än någonsin inför sommaren, samtidigt som antalet besökare till Sveriges restauranger väntas bli stort.

”Nu börjar hjulen snurra igen och det var kompetensbrist redan innan pandemin. De indikationer vi får nu är att det är tufft för många […] Det är väldigt tufft för många att hitta personal”, säger Sara Andersson, regionansvarig för Visita Mellersta.

CBC-investeringen Gigleer har lösningen för restaurangbranschen

Gigleer är en svenskutvecklad tjänst som matchar uppdrag inom gig-ekonomin på ett helt nytt sätt, en sorts arbetsförmedlingens Tinder. Den digitaliserade tjänsten stänger gapet mellan arbetstagare och arbetsgivare, både när det gäller att tillsätta tjänster och kunna ge omdömen på såväl arbetsgivare som arbetstagare. Att använda Gigleer för arbetstagare innebär att hitta jobb lätt och få betalt snabbt, och för arbetsgivarna är ”gigarna” nödvändiga för att få verksamheten att gå runt.

Gigleer har inledningsvis valt att fokusera på hotell och restaurang där behoven idag är störst. Hotell och restaurangbranschen använder normalt ca 40 procent korta anställningar/gig-arbetare. Förutom Gigleers egen försäljning mot större kunder och kedjor har det ingåtts ett samarbetsavtal i Sverige med Svenska Krögare som också är den största GPO (inköpscentral) för restauranger i Sverige. De har idag över 1 300 restauranger som medlemmar vilka i sin tur har cirka 10 000 anställda.

Utifrån en förhandsprognos så beräknas att ca 600 av Svenska Krögares restauranger under 2022 kommer att bli användare av Gigleer. Om man omvandlar detta tal till omsättning så motsvarar det 600 000 SEK per månad.

Läs mer om Gigleer

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!