Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

”Snabbaste testsystemet på marknaden för antibiotikaresistens” – Gradientech ett steg närmare miljardmarknad

Snabbaste testsystemet på marknaden för antibiotikaresistens - Gradientech ett steg närmare miljardmarknad

Gradientech är i slutfasen av den kliniska studie på QuickMIC-systemet som genomförts med totalt tre europeiska ledande universitetssjukhus, och som bolaget bedömer kommer ge de resultat som gör att de kan börja marknadsföra systemet för diagnostiskt bruk. Det skriver bolaget i årsredovisningen för 2021, där de även konstaterar att de har utvecklat det snabbaste systemet på en marknad som beräknas vara värd 12,5 miljarder kronor år 2027.

”Vi har byggt ett starkt internationellt kliniskt nätverk som gör att det redan vid vår marknadsintroduktion finns en förväntan på vår produkt att den kan bidra till tydlig patientnytta […] Vi har gjort vårt yttersta för att förstå vad marknaden vill ha. Vi har arbetat i innovationens framkant och tagit fram ett komplett diagnostiksystem med instrument, mjukvara och mikrofluidikbaserade testkit som nu är satt i produktion”, skriver vd Sara Thorslund i årsredovisningen.

CBC-investeringen Gradientech utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Bolagets målsättning är att förbättra för hela vårdkedjan kring den tidskritiskt och svårt sjuka patienten och samtidigt minska vårdkostnader och begränsa utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Bolagets första produkt QuickMIC gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. En produkt som är med och bidrar till att rädda liv och minskar biverkningar hos patienter med allvarlig blodinfektion.

”Sepsis och antibiotikaresistens är globala, tidskritiska utmaningar för både individ och samhälle som står högt upp på WHO:s agenda. De lyfter behovet att prioritera nya diagnostiska lösningar som snabbt kan guida till riktad behandling och minska felanvändning av antibiotika. Den globala marknaden för antibiotikaresistenstestning av blodprover ökar och förväntas nå ett värde om cirka 12,5 miljarder kronor år 2027”, skriver Gradientech i årsredovisningen.

Gradientech planerar att lansera sin första produkt inledningsvis i Europa och sedan i USA. För detta krävs en så kallad CE-IVD-märkning för Europa och ett godkännande från FDA för den amerikanska marknaden. Bolaget räknar med att erhålla CE-IVD-märkningen efter att den pågående kliniska studien har avslutats.

”Vi står inför en väldigt spännande tid för Gradientech då företaget rustar inför den kommersiella lanseringen av QuickMIC. Jag har gjort denna resa många gånger under de gångna 20 åren, senast på Immunovia och Gradientech har alla förutsättningar för att lyckas”, säger Laura Chirica, Phd och styrelseledamot i Gradientech i årsredovisningen.

Läs hela Gradientechs årsredovisning här

Läs mer om Gradientech

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!