Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Pressmeddelande: Colzyx accelerar mot sårvårdsmarknaden

Colzyx Logo

”CBC Investment Group AB (CBC) investerar i Colzyx AB (Colzyx), som utvecklar en helt ny typ av produkt inom sårvårdsmarknaden. Investeringen skall användas för fortsatt produktutveckling av WOUNDCOM, företagets unika sårförband.

Det finns idag stora behov av nya former av sårläkningsprodukter. Behovet är stort inom områdena infektion efter kirurgi, venösa kroniska bensår samt inom området kroniska sår som en följd av diabetes. WOUNDCOM har en möjlighet att användas inom alla dessa, och ytterligare områden, där det finns ett uttalat behov av bättre och snabbare sårläkning och en samtidig effekt mot bakteriella infektioner.

Colzyx bygger på banbrytande och innovativa upptäckter från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Dessa arbeten visar att alfa-3-kedjan från humant kollagen VI uppvisar både unika sårläkningsegenskaper och effekter på bakterier. Alfa-3-kedjan har utvecklats under evolutionen för att verka sårläkande och minimera bakteriella infektioner, dessa naturliga egenskaper utnyttjar Colzyx i sin produktutveckling. Alfa-3-kedjan, och delar av denna, har en hindrande effekt oavsett bakterieinfektion d.v.s. mot både gram-negativa och gram-positiva bakterier samt mot multiresistenta bakterier.

Uppkomsten och spridningen av multiresistenta bakterier utgör ett mycket stort hot mot mänsklig hälsa. Beräkningar uppskattar att inom 20-30 år kan fler människor dö som en följd av infektion av multiresistenta bakterier än av cancer. WOUNDCOM kan utgöra en viktig del i kampen mot just sådana infektioner genom att både accelerera sårläkningen och samtidigt hindra infektioner med multiresistenta bakterier. Vidare har WOUNDCOM visat sig läka sår betydligt snabbare än jämförbara produkter på marknaden.”

Kommentarer

”Colzyx har en unik möjlighet att utveckla en helt ny form av produkt som kan komma att förändra stora delar av sårvården”, säger Jens Hansson, Head of Investment på CBC. ”Här finns stora behov där WOUNDCOM kan komma till användning på flera sätt.”

”Vi är glada för att CBC har valt att investera i Colzyx”, säger Eskil Söderlind, VD på Colzyx. ”Detta gör det möjligt för att intensifiera och accelerera vårt arbete med vår unika produkt. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av WOUNDOM”.


Läs mer om Colzyx på deras hemsida eller bli medlem för att få tillgång till mer av vårt innehåll.

Uppladdat 2019-04-26

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!