Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Pressmeddelande: Colzyx erhåller 58 Mkr från Horizon 2020

Colzyx Logo

Lund, den 11 december 2019

Colzyx AB (Colzyx) erhåller sammanlagt ca 58 Mkr (5,5 miljoner euro) i finansiellt stöd från programmet Horizon 2020 / EIC Accelerator. Stödet består av ca 26 Mkr i anslag samt en investering från European Investment Fund (EIF) om ca 32 Mkr. Investeringen är en del av det nyligen formulerade initiativet “blended finance” och Colzyx är ett av två svenska bolag som för första gången kvalificerat sig för denna form av investering.

Colzyx utvecklar en medicinskteknisk produkt inom sårläkning kallad WOUNDCOM. Anslaget och investeringen skall användas till att färdigställa WOUNDCOM, genom bland annat en klinisk studie, inför den CE-märkning som krävs för marknadsaccess i Europa. Vidare kommer medlen att användas för affärsutveckling
och marknadsintroduktion efter CE-märkning.

WOUNDCOM bygger på upptäckter från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet som visar att alfa-3-kedjan från humant kollagen VI uppvisar både unika sårläkningsegenskaper och tillväxthämmande effekter på ”vanliga” och multiresistenta bakterier. Alfa-3-kedjan har utvecklats under evolutionen för att verka sårläkande och minimera bakteriella infektioner och dessa naturliga egenskaper utnyttjar Colzyx i sin produktutveckling.

Behovet av nya former av sårläkningsprodukter är stort inom områdena infektion efter kirurgi, infektion av akuta sår eller brännsår, venösa kroniska bensår samt inom området kroniska sår som en följd av diabetes. WOUNDCOM har förutsättningar för att kunna användas inom alla dessa, samt ytterligare områden, där det finns ett uttalat behov av bättre och snabbare sårläkning och en samtidig effekt mot bakteriella infektioner.

Uppkomsten och spridningen av multiresistenta bakterier utgör ett mycket stort hot mot mänsklig hälsa. Beräkningar uppskattar att inom 20-30 år kan fler människor dö som en följd av infektion av multiresistenta bakterier än av cancer. WOUNDCOM kan utgöra en viktig del i kampen mot just sådana infektioner genom att både accelerera sårläkningen och samtidigt hindra infektioner från multiresistenta bakterier.

  • ”Vi är mycket glada att EU-kommissionen har valt att stödja fortsatt utveckling av WOUNDCOM. Detta betyder att projektet har utvärderats och att WOUNDCOM identifierats som en unik och viktig produkt.”, säger Eskil Söderlind, VD på Colzyx. ”Konkurrensen är hård och bara 4% av ansökningar till Horizon 2020 Fas 2 blir godkända.”
Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!