Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Pharmiva möblerar om – ökar fokus på lönsamhet

Pharmiva möblerar om – ökar fokus på lönsamhet

Pharmiva AB, ett femtech-bolag vars produkter ska förbättra vaginal hälsa och minska lidandet för miljontals drabbade kvinnor, delar nu in bolaget i två affärsområden – Pharmiva Female Health och Pharmiva Tech – ett led i att effektivisera organisationen. Dessutom reduceras styrelsen med tre personer. Bolaget förbereder även en lansering av produkten Vernivia i Norge, våren 2023.

”De steg vi nu tar ökar möjligheterna att nå lönsamhet. Succesivt kan vi allokera mer resurser till utvecklingen av fler produkter baserade på vår teknologiplattform Venerol, såväl i egen regi som i samarbete med partners,” säger styrelseordförande, Malte Zaunders i ett pressmeddelande.

Pharmiva Female Health fokuserar på internationell kommersialisering av produkten Vernivia. Det nya affärsområdet Pharmiva Female Health får ansvar för kommersialiseringen och distributionen av Vernivia, som redan finns tillgänglig att köpa receptfritt på svenska apotek och på kort tid blivit en populär behandling mot bakteriell vaginos. Samtidigt fortsätter arbetet med att etablera Vernivia på den internationella arenan och bolaget avser som ett steg i den geografiska expansionen lansera produkten i Norge under våren 2023.

Pharmiva Tech hanterar bolagets affärsmöjligheter baserat på Venerol-teknologin. Pharmiva Tech kommer att ansvara för att utveckla nya produkter baserade på bolagets patenterade mousseteknologi Venerol, företrädesvis genom samarbeten med andra bolag. Venerol-teknologin kan även komma att licensieras till andra bolag och forskningsgrupper för användning i extern produktutveckling.

”De åtgärder och anpassningar som vi annonserar idag är resultatet av ett analysarbete som genomförts under de senaste månaderna. Vi får nu bättre förutsättningar att i närtid fokusera tydligare på att exploatera potentialen för Vernivia. Samtidigt skapar vi förutsättningar till en framtida utveckling av både nya wellness-produkter och läkemedel baserade på vår unika mousse-teknologi Venerol ”, säger Anna Linton, vd Pharmiva i ett pressmeddelande.


CBC-investeringen Pharmiva är ett femtech-bolag vars produkter ska förbättra den vaginala hälsan för att minska lidandet för miljontals drabbade kvinnor. Bolaget erbjuder säkra och effektiva behandlingar utan antibiotika och bidrar därmed även till minskad antibiotikaresistens. Pharmiva är sedan 31 mars 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Pharmiva här

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!