Om CBC

Digital aktiebok

CBC Investment Groups digitala aktiebok gör det enklare för privatpersoner att ha kontroll över sina onoterade aktier. Vi har därför valt att utveckla aktieboken i egen regi för att snabbt kunna genomföra ändringar och uppdateringar utan att behöva invänta en extern part. 

CBC:s digitala aktiebok

Vad är en digital aktiebok och varför måste alla bolag ha en?

Alla aktiebolag måste ha en aktiebok. Aktieboken upprättas av bolagets styrelse, och är ett register över vilka personer eller företag som är aktieägare i bolaget. Den digitala aktieboken ska upprättas i samband med att du anmäler ditt aktiebolag för registrering och så fort samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. Den behöver innehålla information om bolaget, så som aktienummer, datum för överlåtelse, information om aktieägarna och aktieslag med mera.  

I vanliga aktiebolag är aktieboken offentlig, och ska vara tillgänglig för allmänheten. När en aktie säljs, eller om bolaget ger ut fler aktier ska ändringen genast antecknas i aktieboken.  

CBC:s digitala aktiebok

Vår digitala aktiebok gör det enklare för privatpersoner att ha kontroll över sina onoterade aktier. Därför hjälper den nya digitala aktieboken att få CBC:s medlemmar en komplett översikt av sina samtliga aktieinnehav i CBC:s portföljbolag. Detta underlättar inte bara för er medlemmar att hålla koll på sina innehav, utan också för bolagen att sammanställa och hålla aktieboken uppdaterad. Som medlem kan du även se andra aktuella investeringsmöjligheter. 

För att få tillgång till den digitala aktieboken registrerar du dig här på vår hemsida, sedan aktiverar du aktieboken högst upp i höger hörn. Både medlemskap hos CBC och den digitala aktieboken är kostnadsfria.

Futuristic graphical user interface concept.

3

bolag med framgångsrika börsintroduktioner under 2021

100%

Tillgång till onoterade framtidsföretag

Vår investeringsmodell

Investera i framtidens miljardbolag – redan idag

Vi har skapat en exklusiv möjlighet för privata investerare att placera i potentiellt högavkastande nordiska tillväxtföretag- kommande globala världsledare. En investering som annars är förbehållet VC bolag, stora riskkapital bolag och andra större private equity aktörer. Vi är långsiktiga i våra placeringar och bygger värden. Våra investeringar skall väsentligt överstiga traditionella placeringar under placeringstiden.

Bli medlem

Få tillgång till personlig rådgivare

Få Information om kommande investeringsobjekt

Möjlighet att tidigt investera i framtidens miljardbolag