Abarceo Pågår Gigleer Fulltecknad Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Fulltecknad LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad

CBC Group

CBC Investment Group Advisory Board

CBC Investment Group utvärderar varje månad ett hundratal olika företag för att hitta rätt investering att erbjuda till befintliga kunder och investerare. CBC:s Advisory Board är en viktig del av denna analys- och utvärderingsprocess.

Isis Amer-Wåhlin

Läkare och entreprenör

Läkare, vd och grundare av 2HeaL Medical AB.
Forskare vid Karolinska Institutet och RISE.

Joachim Cederblad

Joachim Cederblad

Civilekonom och styrelseproffs

Tidigare vd för Coca Cola Sverige och Carlsberg Sverige, och Senior Vice President för ICA.

Susan Kristiansen

Styrelseproffs

Tidigare Vd Dina Försäkringar Göteborg. Över 30 års erfarenhet inom försäkring och säkerhet.

Susan Kristiansen
Kristina Linhardt

Kristina Linhardt

Affärsutvecklare och styrelseproffs

Över 30 års erfarenhet av internationellt företag, affärsutveckling. Har etablerat dotterbolag (Frankrike, Belgien, Nederländerna, nordiska länderna och Kenya). Tillägnad förnybar energi för att stärka människor i utvecklingsländer.

En omfattande erfarenhet från styrelsearbete, både i Sverige och internationellt, samt projekt i Afrika och Asien.

Magnus Sjöbäck

Journalist och PR-konsult

Vd och ägare av Greatness PR. Tidigare webbchef på Affärsvärlden och grundare av Shortcut.

magnus-sjoback-cbc-investment-group

Niklas Palmlöf

Vd och grundare, CBC