CBC Investment group

CBC Investment Group startade 2009 mitt under finanskrisen. Bankerna gick på knäna, nystartade små och medelstora företag – alla fick de plötsligt se sina krediter och kreditlöften förvandlas till krav på snabb återbetalning och tomma ord. Seriösa talangfulla entreprenörers idéer och företag riskerade att gå under helt i onödan.  Som svar på denna kris startade vi CBC Investment Group.

Om oss CBC
Om oss CBC

För små investerare med stort aktieintresse

Behovet av att hitta alternativa finansieringslösningar var stort efter finanskrisen. Vår egen lösning var att bilda en grupp av investerare, villiga att gå in som delägare i relativt nystartade företag med potential. Det blev grunden till CBC Investment Group. Innan dess hade vi under 20 års tid, i olika organisationer och företag, utvecklat, testat och förfinat vår affärsstrategi. Vi har investerat i företag och tagit dom till börsen, utvecklat affärsstrategier och skapat mervärde åt företag och aktieägare.

Om oss CBC

Vår lycka är att se andra lyckas

Vår vision är att skapa investeringsmöjligheter som inte favoriserar stora etablerade aktörer, utan ger alla samma möjlighet på finansmarknaden. Men också att kunna bidra med kapital till projekt och företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. I dag är vi med största sannolikhet nordens snabbast växande digitala plattform för tillväxtinvesteringar. Mellan 2016 och 2017 ökade vi omsättningen med drygt 100 % till (prel.) 75 miljoner kronor. Vi har sedan starten 2010 tagit in drygt 300 miljoner kronor till huvudsakligen nordiska tillväxtbolag.

Läs mer om våra investeringsprojekt här.

Om oss CBC
Om oss CBC

CBC Investment Group ledning och investerings-kommitté

Pengar är viktigt, men inte alltid allt för ett investeringsobjekt. Därför engagerar vi oss även i företagens drift och utveckling om behovet finns. Förutom just pengar tillför vi i dessa fall även kunskap och erfarenhet. Det betyder ett större personligt engagemang från oss än från många andra investeringsbolag. För att säkerställa intern spetskompetens aktiveras vår erfarna investeringskommitté i arbetet med alla våra bolag och investeringsmöjligheter. Alla våra investeringsbeslut måste först godkännas av vår investeringskommitté.

Vårt uppdrag i bolagen kan innebära allt från produktutveckling till marknadsföring och internationell lansering. Vi engagerar oss enbart i nordiska framtidsföretag och det är en självklarhet för oss att vara ett alternativ till den institutionella finansmarknaden och därigenom vara med och skapa en positiv tillväxt för små och medelstora företag i Norden.

Om oss CBC

CBC samarbetar med GöteborgsOperan

Samarbetet innebär att CBC stödjer GöteborgsOperan ekonomiskt.

GöteborgsOperan är ett av norra Europas ledande operahus och har varit en språngbräda för många talanger som nått internationella framgångar. GöteborgsOperan har som uppdrag att ge invånarna i hela Västra Götaland tillgång till opera, dans och musikal. För att nå en större publik och locka fler besökare till operahuset turnerar GöteborgsOperan regelbundet runt om i regionen. Med både klassiska och nutida musikaliska uttryck visar GöteborgsOperan hur ett modernt operahus ska genomföra sitt uppdrag – med hög kvalitet, engagemang och nyskapande.

GöteborgsOperan har betydelse för samhällsutvecklingen genom att stärka invånarnas engagemang och därigenom ge individerna en möjlighet att växa både på det personliga planet och som samhällsmedborgare. Ett exempel är Skapa, som producerar kreativa projekt och konstnärliga verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. Till stor del riktar sig den verksamheten till barn och ungdomar.

Det överensstämmer med CBC:s inställning. Vi vill se talangfulla entreprenörer utvecklas och växa, och samtidigt spela en större roll för ett bättre samhälle. CBC ser fram emot ett mycket intressant och givande samarbete med GöteborgsOperan.

GoteborgsOperan CBC