CBC Investment Group

Vi gör bra företag bättre

Investera i företag tillsammans med oss. Vi har tagit företag till börsen, utvecklat affärsstrategier och skapat mervärde åt företag och aktieägare.

För små investerare med stort aktieintresse

Behovet av att hitta alternativa finansieringslösningar var stort efter finanskrisen. Vår egen lösning var att bilda en grupp av investerare, villiga att gå in som delägare i relativt nystartade företag med potential. Det blev grunden till CBC Investment Group. Innan dess hade vi under 20 års tid, i olika organisationer och företag, utvecklat, testat och förfinat vår affärsstrategi. Vi har investerat i företag och tagit dom till börsen, utvecklat affärsstrategier och skapat mervärde åt företag och aktieägare.

Vår lycka är att se andra lyckas

Vår vision är att skapa investeringsmöjligheter som inte favoriserar stora etablerade aktörer, utan ger alla samma möjlighet på finansmarknaden. Men också att kunna bidra med kapital till projekt och företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. I dag är vi med största sannolikhet nordens snabbast växande digitala plattform för tillväxtinvesteringar. Mellan 2016 och 2019 ökade vi omsättningen med nästan 240 % till 83 miljoner kronor. Vi har sedan starten 2010 tagit in drygt 400 miljoner kronor till huvudsakligen nordiska tillväxtbolag. Många av dessa står inför börsnoteringar, pre IPO, IPO och större A rundor under 2021. Många av våra portföljbolag har en ackumulerad värdeökning (bolagsvärdering) som överstiger + 60% årligen sedan 2017.

Via CBC’s plattform så har jag har gjort flera lyckade investeringar och jag känner ett stort förtroende för deras investeringsmodell. Det känns väldigt spännande att få hjälpa unga bolag till börsen.

Joakim Kallhed
Vår historia

CBC Investment group

CBC Investment Group startade 2009 mitt under finanskrisen. Bankerna gick på knäna, nystartade små och medelstora företag – alla fick de plötsligt se sina krediter och kreditlöften förvandlas till krav på snabb återbetalning och tomma ord. Seriösa talangfulla entreprenörers idéer och företag riskerade att gå under helt i onödan. Som svar på denna kris startade vi CBC Investment Group.

Man mountain hiking by a fjord in Norway
Shot of a young businessman using a smartphone while traveling through the city with his bicycle
Vår historia

CBC Investment Group ledning och investerings-kommitté

Pengar är viktigt, men inte alltid allt för ett investeringsobjekt. Därför engagerar vi oss även i företagens drift och utveckling om behovet finns. Förutom just pengar tillför vi i dessa fall även kunskap och erfarenhet. Det betyder ett större personligt engagemang från oss än från många andra investeringsbolag. För att säkerställa intern spetskompetens aktiveras vår erfarna investeringskommitté i arbetet med alla våra bolag och investeringsmöjligheter. Alla våra investeringsbeslut måste först godkännas av vår investeringskommitté.

Vårt uppdrag i bolagen kan innebära allt från produktutveckling till marknadsföring och internationell lansering. Vi engagerar oss enbart i nordiska framtidsföretag och det är en självklarhet för oss att vara ett alternativ till den institutionella finansmarknaden och därigenom vara med och skapa en positiv tillväxt för små och medelstora företag i Norden.

Om CBC

CBC:s digitala aktiebok

CBC Investment Groups digitala aktiebok gör det enklare för privatpersoner att ha kontroll över sina onoterade aktier. Vi har därför valt att utveckla aktieboken i egen regi för att snabbt kunna genomföra ändringar och uppdateringar utan att behöva invänta en extern part.

Om CBC

CBC Investment Group Advisory Board

CBC Investment Group utvärderar varje månad ett hundratal olika företag för att hitta rätt investering att erbjuda till befintliga kunder och investerare. CBC:s Advisory Board är en viktig del av denna analys- och utvärderingsprocess.

Futuristic graphical user interface concept.

3

bolag med framgångsrika börsintroduktioner under 2021

100%

Tillgång till onoterade framtidsföretag

Vår investeringsmodell

Investera i framtidens miljardbolag – redan idag

Vi har skapat en exklusiv möjlighet för privata investerare att placera i potentiellt högavkastande nordiska tillväxtföretag- kommande globala världsledare. En investering som annars är förbehållet VC bolag, stora riskkapital bolag och andra större private equity aktörer. Vi är långsiktiga i våra placeringar och bygger värden. Våra investeringar skall väsentligt överstiga traditionella placeringar under placeringstiden.

CBC samarbetar med GöteborgsOperan

Samarbetet innebär att CBC stödjer GöteborgsOperan ekonomiskt.

GöteborgsOperan är ett av norra Europas ledande operahus och har varit en språngbräda för många talanger som nått internationella framgångar. GöteborgsOperan har som uppdrag att ge invånarna i hela Västra Götaland tillgång till opera, dans och musikal. För att nå en större publik och locka fler besökare till operahuset turnerar GöteborgsOperan regelbundet runt om i regionen. Med både klassiska och nutida musikaliska uttryck visar GöteborgsOperan hur ett modernt operahus ska genomföra sitt uppdrag – med hög kvalitet, engagemang och nyskapande.

GöteborgsOperan har betydelse för samhällsutvecklingen genom att stärka invånarnas engagemang och därigenom ge individerna en möjlighet att växa både på det personliga planet och som samhällsmedborgare. Ett exempel är Skapa, som producerar kreativa projekt och konstnärliga verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. Till stor del riktar sig den verksamheten till barn och ungdomar.

Det överensstämmer med CBC:s inställning. Vi vill se talangfulla entreprenörer utvecklas och växa, och samtidigt spela en större roll för ett bättre samhälle. CBC ser fram emot ett mycket intressant och givande samarbete med GöteborgsOperan.