Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Nyhetsbrev juni månad från Divide

Divide

Divide AB (publ) har under våren fortsatt det intensiva arbetet med anskaffning av kapital som uteslutande ska gå till Bolagets utlåning till privatkonsumenter i Sverige.

Detta arbete har mycket glädjande resulterat i en intention om ett partnerskap tillsammans med en av Nordens största banker. Intentionen vilar på tre pelare där Banken har för avsikt att;

  • Hjälpa Divide med kapitalanskaffning i B-rundan om 500 miljoner SEK, planerad att genomföras under hösten 2019
  • Genomföra IPO’n av Divide, planerad till våren 2020
  • Tillhandahålla en kreditlina till Divide i enlighet med den finansiella planen där Bolaget efter IPO planerar använda inlåning som ett komplement till Bolagets egna kapital för utlåning till privatkonsumenter i Sverige

Partnerskapet förutsätter att Bolaget tar in pågående A-runda om 250 miljoner SEK innan det träder i full kraft. Banken är också behjälpliga under A-rundan i form av dialog med potentiella investerare för att understryka Bankens intentioner tillsammans med Bolaget.

Utöver denna goda nyhet har Divide också arbetat vidare med möjligheten att tillsammans med en affärspartner erbjuda inlåning till privatkonsumenter, vilket också bidrar till att kostnaden för det främmande kapitalet optimeras.

Bolaget har också erhållit accept om utställande av obligationer från två av de mer välkända aktörerna på marknaden där det diskuterats återkommande obligationer i storleksordning 250-500 miljoner SEK.

Divide har under andra kvartalet även tagit in operativt kapital om 10 miljoner SEK vilket gör att bolaget har täckning för operativa verksamheten till senare halvan av 2020.

Tjänsten Divide samt bolagets affärs- och verksamhetsprocesser har fortsatt fungerat helt enligt plan med 100% uptime på Divides egenutvecklade plattform Divide Core. Bolaget står nu fullt rustat att skala upp affären i takt med anskaffningen av kapital!

– Intention om partnerskap med en av Nordens största banker
– Pågående diskussioner
om möjlighet till inlåning tillsammans med affärspartner
– Möjlighet till obligationslån säkrat för bolagets utlåning efter IPO
– Mindre runda för den operativa verksamheten genomförd
– 100% uptime Divide Core

Hälsningar, Divideteamet”

  • Bli medlem för att ta del av mer nyheter om våra projekt!
  • Besök Divides hemsida här.
Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!