Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Nyhetsbrev från Divide

Divide Insights Februari 2020

”Så har vi klivit in i 2020 och det nya året har börjat riktigt starkt för Divide AB (publ).

Bolaget är sedan slutet av föregående år i förhandling med en gruppering investerare avseende hela eller väsentliga delar av den aktuella A-rundan om 250 miljoner SEK. Förhandlingen beräknas avslutas inom de närmaste veckorna med start av den riktade nyemissionen därefter.

Vidare har dialogen avseende främmande kapital i form av kreditlina accelererats ytterligare med några utvalda aktörer både lokalt, i Europa och internationellt.

Förutsättningar börjar i och med detta ta form för att den nordiska storbank som vi berättat om i tidigare Divide Insight ska kunna inleda samarbetet med Bolaget avseende B-runda etc.

Divide fortsätter också parallellt diskussionen med den internationella privata långivare som vi sedan tidigare har ett intentionsavtal med avseende en möjlig kreditlina.

I Bolagets tillväxtplaner ligger också värdering av möjliga initiativ kring partnerskap och förvärv, i syfte att accelerera bolagets tillväxt ytterligare. För närvarande en möjlig öppning avseende förvärv av befintlig verksamhet inom Bank och Finans.

De tre delarna i Divides verksamhet – Utlåning, Inlåning och Betalningar genom Kort – utgör fortsatt basen i kunderbjudandet. Upprättandet av partnerskap med relevanta aktörer i marknaden så som Mastercard/Visa, processors, korttillverkare etc börjar komma på plats. Bolaget arbetar också vidare med en ny, uppdaterad design av tjänsten i relation till den kommande officiella lanseringen av Divide.

Sammantaget ovanstående framsteg samt fullföljande av denna första större kapitalisering, ser vi med mycket stort engagemang och tillit fram emot att skala upp verksamheten tillsammans med våra kunder, affärspartners och investerare.

Hälsningar, Divideteamet.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!