Nyheter

Nyheter om CBC och de projekt vi är engagerade i.

Angående fullmakter

Inhämtande av stämmofullmakter och fullmakt för att begära bolagsstämma hos Bolagsverket NPSI AB, som har förvärvat eller avser

Avtal om överlåtelse

Konkursförvaltningen för CBC Holding AB, org. nr 556864-6342, CBC Investment Group AB, org. nr 556796-0363 och Silvertail AB,

Viktig information

Det har kommit till konkursförvaltningens kännedom att diverse parter kontaktar CBC:s kunder med erbjudanden om investeringar. Till undvikande

Uppdatering konkurs

CBC Investment Group AB, 556796-0363, CBC Holding AB, 556864-6342 , och Silvertail AB, 559087-4060 har gått i konkurs.

KONKURS

CBC Holding AB, 556864-6342, CBC Investment Group AB, 556796-0363 och Silvertail AB, 559087-4060 försattes i konkurs vid Göteborgs