Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Pågår Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

Nyhet om Gradientech

Nyhet om Gradientech

Gradientech numera har patentskydd i Kina fram till åtminstone år 2034 och patentet är en viktig del i Gradientechs framtida arbete på den asiatiska marknaden, vilken är den snabbast växande inom ”antibiotic resistance testing”.


Uppladdat 2019-03-22

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!