Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Nyemissionen i Gradientech övertecknad

Gradienten stärker styrelsen inför lansering

Den riktade nyemissionen i forskningsbolaget Gradientech är övertecknad80 MSEK (40-60 MSEK), bolaget siktar nu mot notering på Nasdaq First North under Q2 2021. Gradientech som varit en CBC-investering sedan 2017, utvecklar diagnostiksystemet QuickMIC vilket gör det möjligt att snabbt avgöra om en patient med blodförgiftning är antibiotikaresistent 

Antibiotikaresistensen ökar globalt och gör att fler initiala antibiotikabehandlingar är verkningslösa, behovet av snabb antibiotikaresistenstestning blir därmed viktigare och viktigare.

Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC visar både vilken specifik antibiotika som patienten med blodförgiftning bör behandlas med och hur den ska doseras. Sammantaget minskar risken för överanvändning av bredspektrumantibiotika, vårdtiden på sjukhus minskar och sannolikheten för patientens överlevnad ökar.

Sepsis, eller blodförgiftning, uppstår när immunförsvaret överreagerar på en vanlig bakteriell infektion och är ett livshotande tillstånd. Sepsis är en av de mest allvarliga dödsorsakerna i sjukvården där en patient kan avlida inom 24–48 timmar om inte rätt behandling ges. Globalt utvecklar 50 miljoner människor sepsis varje år, varav elva miljoner avlider. Tidsfaktorn är den allra viktigaste parametern för att rädda dessa liv.

Att Gradientechs diagnossystem har den snabbaste analysen är avgörande, eftersom det är den viktigaste parametern vid sepsisdiagnostik. Enligt affärsplanen ska Gradientech få ett regulatoriskt godkännande i Europa 2021 och i USA under 2022.

Bolaget vänder sig till en stor marknad med tillväxt i Europa och USA. Värdet på diagnostikmarknaden för sepsis bedöms att växa med 8,7 procent mellan 2019–2025 då värdet bedöms uppgå till 800 md USD. Ur ett investerarperspektiv går likheter att dra till Q-linea som börsnoterades i december 2018 och har idag ett marknadsvärde på ca 3 mrd SEK.

Läs alla våra nyheter om Gradientech AB här.

Kolla in Gradientechs hemsida här.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!