Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Ny rapport visar ökad tillväxt för rekrytering- och bemanningsföretag

Ny rapport visar ökad tillväxt för rekrytering- och bemanningsföretag

Storföretagen fortsätter att säga upp sina anställda, arbetsförmedlingen varnar för ökad arbetslöshet och den globala ekonomin är på nedgång. Trots kriser på flera håll fortsätter rekryteringsbranschen att växa. Den senaste kvartalsrapporten från Kompetensföretagen visar att den ekonomiska tillväxten bland deras medlemsföretag har ökat med 17,6 procent i jämförelse med samma tidpunkt året innan.

Tidigare har Dagens industri rapporterat om att storföretag som exempelvis Apple, Amazon och Microsoft som under år av stadig nyrekrytering tvingas till att göra nedskärningar bland personalen. Även Arbetsförmedlingen flaggar för en högre arbetslöshet i Sverige nästkommande period, framför allt bland unga och nyexaminerade.

Mitt i den rådande krisen är det däremot inte alla branscher som går lika trögt. I Kompetensföretagens senaste kvartalsrapport representeras drygt 900 medlemsföretag inom bemanning och rekrytering. Under året har de sett en ökad tillväxt bland företagen och i den senaste kvartalsrapporten Q3 visar att den uppåtgående trenden fortsätter. Framför allt ser de en ökning i de södra delarna av Sverige där omsättningen ökat med hela 29 procent jämfört med året innan. I Stockholmregionen landade siffran på 27,5 procent.

Rapporten visar även på hur medlemmarna själva tror att branschen kommer att utvecklas kommande period, där en majoritet av de tillfrågade uppger att vi kommer se en fortsatt ökad tillväxt.

Svårigheter att hitta rätt kompetens

En förklaring kring den växande trenden bland rekryteringsföretag kan ha att göra med att företagen har svårt att matcha rätt kompetens till arbetsuppgift. I USA har man senaste tiden sett en ökning kring antalet lediga jobb, samtidigt som antalet nyanställningar har minskat. Även i Sverige menar Arbetsförmedlingen att det finns en risk att bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens kan hålla tillbaka jobbtillväxten under 2022. Sådana exempel kan därmed vara indikationer på att på att marknaden, trots att ökad inflation, har ett stort behov av rekrytering- och bemanningstjänster.

CBC-investeringen Swiftly AB har tagit fram världens första AI-plattform som revolutionerar jobb- och rekryteringsindustrin med överlägsen matchningsteknologi. Vd och grundare Aditya Gudipudi har blivit utsedd av Forbes som en av de mest lovande affärsledarna i Europa under 30 års ålder. Deras lösning letar samt söker jobb automatiskt åt kandidaten över hela marknaden dygnet runt och ger för värdefull feedback samt rekommendationer på ett banbrytande sätt.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!