Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Ny engelsk studie visar att höj- och sänkbara skrivbord inte är tillräckliga för att uppnå välmående på jobbet

Ny engelsk studie visar att höj- och sänkbara skrivbord inte är tillräckliga för att uppnå välmående på jobbet

En ny engelsk studie visar att höj- och sänkbara skrivbord inte har några avgörande positiva effekter på välmåendet, huvudsaken är att vara i rörelse, inte att bara stå. Däremot kan kombinationen av höj- och sänkbart skrivbordet och ett tangentbord i rörelse hjälpa mot rygg- och nackbesvär. Ett inslag i Nyhetsmorgon i TV4 refererade nyligen till studien.

”Att stå i stället för att sitta har ingen effekt. Stående vid skrivbord gör inte så mycket utan vi behöver ha rörelse. Att stå är fortfarande inaktivitet”, säger fysioterapeuten Jacob Gudiol i inslaget.

Samtidigt visar en ny studie av forskare vid Linköpings universitet att ett tangentbord i kontinuerlig rörelse, såsom WorkMotions DynaDesk, minskar risken för belastningsskador i nacke och axlar. Förklaringen till de positiva effekterna av DynaDesk är att den kontinuerliga rörelsen. Vid en vanlig position framför datorn använder vi cirka 8 procent av musklerna i nacke och axlar. Genom DynaDesk-rörelsen flyttas dessa inom muskeln. Blodcirkulationen ökar och vi får en bättre arbetsställning. Armar och axlar rör sig per automatik utan att man tänker på det. Rörelsen ger en ändring inom en muskel, så att de stimulerade delarna av muskelvävnaden får ”vilopauser”.

”Variationen av de maximalt aktiverade muskelfibrerna, som DynaDesk-rörelserna ger, är en trolig förklaring till de positiva effekter som observerats bland studiedeltagarna, säger professor Staffan Smeds”, uppfinnare av DynaDesk i ett pressmeddelande.

Den kliniska studien genomfördes under ledning av Bijar Ghafouri, professor i smärtbiokemi, och visade bland annat att rörligheten blev betydligt bättre och deltagarna upplevde en tydlig minskad värk i nacke och axlar vid användning av DynaDesk. Den upplevda smärtan hos deltagarna sjönk från 5 till 3 och styrkan i axlarna blev bättre.

”Smärtkänsligheten i trapeziusmuskeln (kappmuskeln) blev dessutom signifikant lägre, säger professor Bijar Ghafouri. Utöver dessa resultat ökade även produktiviteten hos deltagarna”, säger Bijar Ghafouri.

Läs mer om den svenska studien här.


CBC-investeringen WorkMotions levererar ergonomiska arbetsplatslösningar baserade på innovativt tänkande och ledande medicinsk forskning – för att öka välmående och produktivitet hos den stillasittande arbetskraften globalt. Den första produktserien, kallad DynaDesk, fokuserar på de miljontals datoranvändare som spenderar huvuddelen av sin arbetstid framför ett tangentbord och därmed utsätter sig för den cirka 40 procent stora risken att drabbas av utpräglad smärta i skuldror, nacke och armar p.g.a. sitt arbete. Lösningen ligger i att erbjuda användarna en möjlighet att ständigt vara i rörelse med överkroppen, vilket förebygger problemen – alternativt rehabiliterar personer som redan drabbats – och samtidigt förbättrar produktiviteten.

Läs mer om WorkMotions

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!