Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Ny CTO och kvalitetschef – Brainreader rustar för 2021

Ny CTO och kvalitetschef – Brainreader rustar för 2021

2020 var ett skakigt år både för Brainreader och hela sjukvårdsindustrin. På grund av pandemin sjönk antalet radiologiska ingrepp på amerikanska sjukhus med 70 procent. Dessutom har tiden och kostnaden att utföra MR-undersökningar ökat vilket lett till mindre användning av MR-skannern och därmed högre kostnad per timme. Trots dessa utmaningar räknar Brainreader med att kunna rapportera ett årligt resultat på ungefär samma nivå som 2019.

Under 2020 har bolaget fortsatt att förbättra IT-infrastrukturen för att kunna skala verksamheten effektivt. Det har bland annat resulterat i en framgångsrik migrering till Amazon Web Services. Bolaget har under året också tillsatt en VP of sales, baserad i USA, samt en Digital Marketing Manager till bolagets Köpenhamn-kontor.

Under 2021 kommer Brainreader fortsätta bygga distributionskanaler och förbättra produktutbudet med nya kundcentrerade funktioner när marknadsförhållandena förbättras. Viktiga tillskott till ledningsgruppen kommer att stärka både IT- och kvalitetsavdelningar. Under januari tillsattes en ny CTO, vilket gör det möjligt för bolaget att fortsätta följa den bestämda tidsplanen för produktutveckling.

I mars anställs en ny kvalitetschef som kommer fokusera på att ta bolagets compliance till nästa nivå samt arbeta med att förbereda bolaget för de nya MDR-kraven.

Vidare ser bolaget att affärsplanen kommer kunna följas enligt plan under det kommande året. Ytterligare USA-baserade säljare kommer rekryteras för att stänga viktiga partnerskap och öka antalet Neuroreader®-användare. Bolaget räknar med högre tillväxt under sista delen av 2021 då utmaningar kopplade till pandemin förhoppningsvis minskar i stadig takt.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!