Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Ny AI ska underlätta behandling för tinnitus – Duearity lyckas med proof of concept

Ny AI ska underlätta behandling för tinnitus – Duearity lyckas med proof of concept

Duearity har genomfört en framgångsrik proof of concept som visar att bolagets kommande AI-system för hjälpmedel mot tinnitus är genomförbart. Duearity har samtidigt fått positiva indikationer från marknaden och planerar lansera systemet under 2024.

Duearitys AI-system kommer bestå av fem funktioner och kan användas både av enskilda personer med besvär, och av psykologer i samband med den mest etablerade behandlingsmetoden, tinnitus retraining therapy (TRT).

Med hjälp av mätvärden som stressnivå, individens upplevda besvär och algoritmer som analyserar resultaten visualiserar AI-systemet kopplingen mellan livsstilsfaktorer, kroppsvärden och tinnitussymptom. Tack vare den insamlade data kan systemet varna när symptomen är på väg att förvärras, vilket ger personen möjlighet att ta kontroll över sina besvär och generera förbättrade förutsättningar för en lyckad behandling.

Duearitys befintliga produkt Tinearity kommer vara en integrerad del av AI-systemet.

Läs Duearitys pressmeddelande i sin helhet här.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!