Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

Nu är vi med och revolutionerar kartläggning av DNA

TIGERQ AB

TIGERQ AB utvecklar teknik för medicinsk kartläggning av DNA, snabbare och mer noggrann än Astra Zeneca och Pfizer. Processen är helt avgörande vid framtagning av nya mediciner, vacciner, och behandlingar inom forskning samt sjukvård. CBC har glädjen att kunna erbjuda en möjlighet att bli delägare i TIGERQ AB som har sitt säte i Medicon Village, Lund. Bolaget är positionerat för en inbrytning på den nordamerikanska marknaden inom de kommande fem månaderna. Tekniken som dem har skapat är en vidareutveckling av tidigare Nobelpristagares forskning inom kartläggning av DNA.

TIGERQ AB har utvecklat och tagit patent på ett specifikt sätt att kartlägga DNA på, som i prekliniska studier har visat sig vara mycket snabbare och mer exakt än något annat bolag på marknaden. Bolaget har en online servicetjänst (SaaS) där forskningsinstitut och laboratorier dels kan få sina DNA prover kartlagda samtidigt som man kan ta del av det samlade forskningsresultaten inom en rad DNA baserade sjukdomar som till exempel cancer eller virusbaserade sjukdomar som Covid 19.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn