Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Nu är vi med och revolutionerar kartläggning av DNA

TIGERQ AB

TIGERQ AB utvecklar teknik för medicinsk kartläggning av DNA, snabbare och mer noggrann än Astra Zeneca och Pfizer. Processen är helt avgörande vid framtagning av nya mediciner, vacciner, och behandlingar inom forskning samt sjukvård. CBC har glädjen att kunna erbjuda en möjlighet att bli delägare i TIGERQ AB som har sitt säte i Medicon Village, Lund. Bolaget är positionerat för en inbrytning på den nordamerikanska marknaden inom de kommande fem månaderna. Tekniken som dem har skapat är en vidareutveckling av tidigare Nobelpristagares forskning inom kartläggning av DNA.

TIGERQ AB har utvecklat och tagit patent på ett specifikt sätt att kartlägga DNA på, som i prekliniska studier har visat sig vara mycket snabbare och mer exakt än något annat bolag på marknaden. Bolaget har en online servicetjänst (SaaS) där forskningsinstitut och laboratorier dels kan få sina DNA prover kartlagda samtidigt som man kan ta del av det samlade forskningsresultaten inom en rad DNA baserade sjukdomar som till exempel cancer eller virusbaserade sjukdomar som Covid 19.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!