Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Medicinteknik på högsta internationella nivå!

CBC röd

Vi presenterar nu en unik möjlighet för dig som ingår i vårt slutna nätverk att investera i CBC Future Health III AB. Bolaget är ett holdingbolag vars enda syfte är att äga aktier i Gradientech AB och EnXray Ltd, England. Båda dessa medicinteknik bolag kan bli världsledande på den internationella medicinteknik marknaden inom sina respektive områden. Gradientech AB ser en potentiell IPO redan under Q1 2019 och EnXray Ltd kan vara ordentligt på marknaden samtidigt, med en påbörjad försäljningsprocess redan Q4 2018.

Villkor:

Antal aktier till försäljning: 1.000.000
Antal aktieposter till försäljning: 100 st
Pris per aktiepost: 102.600
Antal aktier per aktiepost: 10.000
Pris per aktie: 10,20 SEK
Löptid: Erbjudandet stänger direkt vid slutförsäljning.

Tidigare medicinteknisk bolag som erbjudits har rönt stor efterfråga från våra investerare. Först till kvarn!

Mördarbakterie

Uppsalabaserade Gradientech AB har utvecklat en medicinteknisk maskin, QuickMick, som blir en del av lösningen i kanske det största hotet mot mänskligheten någonsin; Antibiotika resistens.

IPO, ISO och CE märkning
Gradientech AB är ISO certifierat och arbetar med en första prototyps som beräknas klar under mars 2018.Under augusti 2018 planeras en prototyps 2 vara klar vilket kan jämföras med en så kallad nollserie. En CE märkning, europas motsvarighet till amerikanska FDA, beräknas vara godkänd under första halvåret 2019. En CE märkning skulle kunna ge bolaget ett 7-10 gånger högre värde direkt. Försäljningsprognosen ligger på att 100 QuickMic maskiner skall ha nått den europeiska marknaden mellan 2019-2020. Om bolaget inte innan dess har köpts upp så planeras en IPO till första halvåret 2019. Noteringen är då planerad att ske på Nasdaq First North.

Gradientech AB erhåller ISO certifiering. Läs här!

Ett av världens största hot mot vår folkhälsa
Redan idag orsaker antibiotika resistenta infektioner över 2 millioner sjukfall bara i USA, vilket innebär en kostnad i storleksordning $20 miljarder och minst 23,000 dödsfall. Globalt uppskattas att 20-30 miljoner människor varav 6 miljoner spädbarn och småbarn drabbas av blodförgiftning varje år. Uppskattningsvis 20% av dessa dör! Genom att snabbt kunna diagnostisera Sepsis kan dessa siffror minskas drastiskt och därmed leda till en enorm kostnadsbesparing för vården, betydligt mindre lidande och viktigast av allt, mycket färre dödsfall.

Mördarbakterier dödar 60.000 bebisar- varje år! Läs mer här!

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en global plan för att tackla problemet och säger att ’utveckling av snabba diagnostiktester kan kraftigt minska felanvändning av antibiotika genom att hjälpa sjukvården rekommendera rätt behandling tidigare’. Dagens system för att identifiera antibiotika resistens tar mer än 24 timmar, vilket innebär att en Sepsis patient måste få bred spektrum antibiotika under hela behandlingen för att ha en chans att överleva.

Gradientech har utvecklat en teknik för att få ner tiden till under 2 timmar! Det är snabbare än någon konkurrent kan åstadkomma. Detta bedöms komma att ha en stor positiv påverkan på hela sektorn globalt. CBC ser investeringen som mycket intressant både ur värdeutvecklingsperspektiv och att bolaget kommer bedöms kunna komma att bidra till att rädda liv och minska lidande för miljontals människor över hela världen.

Ladda ned presentation här!

Läs här om ”AMR, en våldtäkt på ett av medicinens största mirakel, SVD.”

Ytterligare en internationell Gamechanger

EnXray Services Ltd har låtit genomföra en omfattande due dilligence process av tilltänkta partners. En process som ledde till att CBC Investment group AB erkändes som partner. Det går alltså inte för någon utomstående att investera i bolaget. Det är därför extra glädjande att vi kan erbjuda möjligheten till vårt slutna nätverk att bli delägare i EnXray services Ltd.

Marknad
Marknaden för sterilisering av olika föremål (hälsa- och sjukvårdsutrustning, laboratorieutrustning, pharma & biotech etc.) är värd drygt 80 miljarder kronor per år. Hela 25 % av marknaden representeras av sjuk- och hälsovårdssektorn där EnXrays teknologi har en rad unika fördelar.

EnXray Ltd.
EnXray är baserat i Liverpool UK och har sedan år 2012 utvecklat och patenterat en revolutionerande maskin för sterilisering av olika föremål. Främst föremål som över hela världen används inom sjuk- och hälsovård. EnXray kommer initialt att fokusera mot tillverkningssidan av främst hälso- och sjukvårdsutrustning som kräver helt sterila produkter (högsta graden av renlighet). EnXrays utrustning har visat sig ha överlägsna egenskaper jämfört med dagens befintliga system. Främst gäller detta snabbheten i steriliseringen och de logistiska fördelarna. Potentiella marknader för EnXrays system är: medicinsk utrustning, laboratorieutrustning, pharma- och biotech, sterilisering av blod och blodplasma, kontaktlinser (potentiellt hög marknadsvolym), mat och snabbrörliga konsumentprodukter (olika förpackningsprodukter).

Stora fördelar och kostnadsbesparingar

Dagens system kräver långa transporter till speciella steriliseringscenter. EnXrays lösning erbjuder sterilisering utan att föremålen lämnar användarna eller tillverkarna. Något som möjliggörs av att maskinen är liten och anpassningsbar för placering direkt på plats. Således är EnXray en effektiv lösning på de lönsamhetsproblem som nuvarande system skapar för bland annat sjukhus, vårdcentraler, privatkliniker, laboratorium, tandläkare, veterinärer etc. Över tid kommer maskinen att i stor omfattning finnas utspridd för en decentraliserad lösning för hela marknaden. EnXray har tydligt fokus mot att bli uppköpta och har redan nu identifierat ett antal potentiella köpare.

En helt ny affärsmöjlighet har presenterat sig under våren i form av sterilisering inom forskningsvärlden. EnXray har redan erhållit uppdrag och ser nu att potentialen är enorm – både vad gäller framtida köpare av maskinen, men även en tjänst där laboratorium och universitet med flera skickar produkter till EnXray för sterilisering. Reaktionen hittills har varit lyrisk från dessa aktörer, som fram tills nu har varit tvungna att använda de stora och tröga, befintliga aktörerna vilket inneburit lång transport, lång väntetid, sämre resultat och betydligt dyrare. Det är verkligen ”disruption” – Ett av CBCs främsta krav på nya investeringar.

Ladda ned presentationen här!

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!