Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Meddelande från CBC + Covid-19

Covid-19

CBC Investment Group AB står, Covid-19 till trots, starkare än vi någonsin tidigare har gjort. Vi är optimistiska inför framtiden och de många strategiska steg vi kommer att ta. Den pågående oförutsedda situationen har satt länder i ytterst svåra situationer, inte minst Sverige. Vad vi kan förvänta oss av framtiden kan ingen i dag säga. Vad vi vet är dock att det blir svåra tider för väldigt många.

Om man jämför hushållens skuldsättning i några europeiska länder hamnar Sverige näst högst upp. Bara danskarna har högre lån per capita. I slutet av 2019 låg den svenska skulden på knappt 39 000 euro per invånare. Det motsvarar ungefär 427 000 svenska kronor. Samma siffra för Danmark är ungefär 620 000 svenska kronor, alltså nästan 200 000 kronor mer per capita.

Med prognostiserad negativ BNP tillväxt nästa år och en kraftigt ökad arbetslöshet kan vi förvänta oss en ökad prissättning i ekonomin. Det normala i det läget är att justera räntorna uppåt för att hålla inflationsmålet i takt. Under rådande omständigheter blir det väldigt tufft för Riksbanken att genomföra det. Skuldsättningsgraden i kombination med en förväntad nedgång i bostadspriserna skulle kunna aktivera en sättning i bostadsmarknaden. Det är ingen lätt situation för regeringen.

Stockholmsbörsen bottnade enligt vår mening under början av april i intervallet OMX 1200. Vi har sedan dess sett en uppgång mot 1500 mätt med OMX index. Att bryta 100-1200 intervallet såg vi inte som troligt då detta utgjort en stark botten som hållit sedan 2013 (7 år). Vi förväntar oss en volatilitet marknaden framöver men kan i dag inte se någon fara för kraftiga börsnedgångar. Dock inte sagt att detta kan komma att ske då framtiden, särskilt efter sommaruppehållet, de ekonomiska framtids förhållandena är svåra att tyda i nuläget.

CBC Investment group

CBC Investment group AB grundades i december 2009 i efterdyningarna av finanskrisen. Lehman Brothers med flera hade gått i konkurs. Utmaningen för den globala finansmarknaden var större än någonsin. Samtidigt med detta grundade vi Zenergy AB, ett byggföretag, i byggkrisen. Zenergy AB klarade sig under alla kriser och börsnoterades. Bolagets aktie handlades i 28 kronor som högst (7 kronor). CBC Investment group AB sålde sitt hela aktieinnehav i Zenergy AB innan börsnoteringen då vi inte skall äga aktier i noterade bolag. De aktieägare som tog vara på möjligheten att avyttra aktien på de höga nivåerna gjorde en mycket bra investering.

CBC Investment group AB har under de senaste tre åren omsatt 397 miljoner kronor. Vi har i dag 150.000 potentiella investerare i vårt nätverk och drygt 4.000 befintliga kunder som medinvesterar med oss. Vi kommer framöver att fokusera våra investeringar mot sektorer som efterföljer FN´s hållbarhetsmål och därmed stödja en global hållbarhet. Vårt fokus kommer att ligga på investeringar som främjar:

– Ingen fattigdom
– Ingen hunger
– God hälsa och välbefinnande
– God utbildning för alla
– Jämställdhet
– Rent vatten och sanitet för alla
– Hållbar energi för alla
– m.fl

Våra investeringar görs i syfte att stötta en global hållbar utveckling och tillväxt. Vi eftersträvar en stark, uthållig och hållbar tillväxt och därmed värdeökning i samtliga investeringar vi gör. Som medinvesterare tillsammans med oss är Ni med och gör skillnad. Dessutom har Ni möjlighet att få en exceptionellt stark värdeökning på Ert kapital.

Med vänliga hälsningar,

CBC Investment group AB

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!