Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

Leo Celija ny säljchef på CBC Group

Leo Celija säljchef CBC 2020

CBC Group utökar försäljningsorganisationen med stjärntillskottet Leo Celija, vars uppdrag är att strukturera om försäljningsorganisationen och utvärdera nya investeringar.

– Våra investeringar hittills inom exempelvis medtech är mycket bra, framöver tror jag vi behöver diversifiera med branscher inom cleantech, säkerhet och AI som tydliga komponenter i portföljen, säger Leo Celija, ny försäljningschef på CBC Group.

Leo Celija har en gedigen karriär som investeringsrådgivare och har arbetat på bolag såsom Skandia, Fisher Investments, United Cashback och Göteborg Energi. Nu har han påbörjat en ny utmaning på ett av Sveriges mest spännande Private Equity-bolag.

– Jag började tjänsten här på CBC med att rekrytera nya medarbetare till säljavdelningen. Vi har ett rikstäckande nätverk av investerare som förväntar sig att vi kan förse dem med professionella analyser på bolagen vi investerar i och därför vill jag nu bredda kompetensprofilen på våra medarbetare.

Onoterade bolag är kanske hetare nu än någonsin och det krävs specifik kompetens för att välja ut rätt bolag som ger kunderna mervärde.

– Både jag och övriga ledningen tror mycket på bolag inom medtech som vi redan har flera investeringar inom, några andra intressanta industrier som vi riktar fokus på nu är säkerhet, AI, foodtech, grön energi och clean tech. Här utvärderar vi bolag löpande för att komplettera portföljen med rätt vikt på möjlig avkastning jämfört med risk.

Målsättningen framöver är att kunna arbeta mer internationellt, både i valet av investeringar och att bredda investerarnätverket. En genomgående värdering Leo vill lyfta är hållbarhet på riktigt.

– Förutom vår kommersiella sida är vi måna om att ge något tillbaka till samhället, både till våra investerare och till samhället i stort. Därför är begreppet hållbara på riktigt ett av våra ledord.

Det visionsbaserade ledarskapet ligger varmt om hjärtat på Leo Celija. Alla ska tro på vad man gör, var företaget är på väg och alla, både internt och externt, ska se de långsiktiga fördelarna.

– Just nu fokuserar jag på att utbilda och svetsa samman ett dedikerat gäng här med våra nya medarbetare, vi ska ge våra kunder professionell service och bästa tänkbara investeringserbjudanden, säger Leo Celija, försäljningschef på CBC Group.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!