Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Kvartalsuppdatering från Eliq

eliq

Det går just nu väldigt bra för Eliq som växer mycket fort. 2019 förde med sig många enorma milstolpar för bolaget, bland andra:

  • 500 000 användare på plattformen passerades den 23 november (34 000 årets början). Vi räknar med att nå 1 miljon under de kommande 4 månaderna
  • Stora nya kunder: bl.a. Fortum och Vattenfall och CGE
  • Första kunden utanför Europa (CGE, Chiles största elbolag 3 milj. kunder)
  • Teamet har vuxit från 12 till 21 personer och fler seniora rekryteringar har gjorts på sälj.

Under 2020 planerar vi en snabb expansion till fler europeiska marknader, och väntar oss att nästan tredubbla intäkterna på årsbasis.

Försäljning (Q4 2019 + januari)

Försäljningen går bra. Vi tredubblar vår intäktstakt under vinterhalvåret och beräknas passera 10 Mkr i rullande abonnemang på årsbasis under våren när vi levererat pågående uppstarter av nya kunder. Vi håller nu en hög bruttomarginal i alla våra affärer.

Vår kundpipeline är dessutom vuxit sig större än den någonsin tidigare varit, i och med att vi har en ny säljare på plats och under hösten sett en ström av inkommande kundförfrågningar från nya bolag och marknader. Detta i hög grad med anledning av att vi syns i rapporter från branschanalytiker. Mer info nedan.

  • Ny kund: Fortum. Som Nordens största energibolag är detta ett stort avtal för oss. Vår plattform nu är i full fart att integreras med appen Mitt Fortum, för att ge ett antal nya smarta funktioner till Fortums svenska kunder.
  • Ny kund: Skandia Energi. Denna kund i Norge är speciellt framåtlutad och har nu valt Eliqs plattform.
  • Ny kund: TBA. Vi skriver ett kundavtal under närmsta dagarna, återkommer med mer detaljer när det är klart
  • Utökning av befintliga kundavtal: GreenYellow kommer erbjuda en app till sitt systerbolag Cdiscount Energie. Vår äldsta kund, Eidsiva Energi har skrivit kontrakt för vårt nya erbjudande, med en pilot i första fasen. Southend Energy har skrivit ett avtal med vår kund Robin Hood Energy, vilket också innebär att vi kommer leverera en app till dem under året.

Finansiering

Vi tar nu in en finansieringsrunda om ca 5 miljoner Euro för att växa ännu snabbare.

Produkt och utveckling

Vi har under hösten och vintern byggt vidare på plattformen och har nu två parallella erbjudanden, där det nya är en lösning för att leverera dataanalyserna så att vår kund kan integrera dem i sina egna applikationer. Vi ser detta som ett viktigt komplement till det white-labelerbjudande som är vår huvudprodukt, som passar bättre för vissa kunder. Fortum och Skandia Energi är de två första kunderna på denna modell.

Under vintern ligger fokus på några nya funktioner med smarta dataanalyser, bland annat en ny algoritm för att bättre uppskatta vilka kategorier av apparater som slutkunden använder (värme, matlagning, tvätt mm). Vi bygger även ett antal nya självbetjäningsfunktioner för nyteckning och förlängning av elavtal, notiser vid elavbrott och stöd för flera typer av digitala betalningar.

Utvecklingssidan är vår stora flaskhals just nu, där speciellt systemintegration med tillhörande säkerhetstester, m m, är det som begränsar hur fort vi kan växa. Detta är en av anledningarna till den planerade nyemissionen jag nämnde ovan.

Utvecklingsprojekt godkänt för ytterligare finansiering: Vi har sedan i juni ett pågående projekt, där vi utvecklar en intelligent rådgivningsfunktion som ger personliga energispartips, som finansieras av brittiska energimyndigheten BEIS. Vi har nu blivit godkända för den andra fasen av projektet, vilket ger en totalt bidrag för fas 1 och 2 om 7,5 Mkr, varav 5,5 Mkr går direkt till att finansiera projektledning och produktutveckling hos Eliq.

Bästa hälsningar

Håkan

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!