CBC Investment Group

Använd gärna formulärsfunktionen till höger. Vi har vårt kontor beläget i centrala Göteborg. Vägbeskrivning hittar du om du klickar på kartan. Tveka inte att höra av dig!

Adress:
Engelbrektsgatan 28
411 37 Göteborg

Telefon: 031-757 70 10

Har du en fråga? Ställ den här.

  Investeringsprocess

  Vår investeringsprocess rymmer 5 steg, läs mer om dessa nedan!

  • 1. En första utvärdering

   Varje investering inleds med en ytterst noggrann analysprocess. En intern investeringskommitté gör en första analys.

  • 2. Möte med företaget

   I steg två hålls ett antal möten med det aktuella företaget. Och stor vikt läggs på entreprenören och teamets förmåga att nå upp till uppsatta mål.

  • 3. Fördjupad analys

   Due Diligence är en omfattande arbetsprocess med utvärdering och analys av hela företaget. Vid saminvesteringar med andra investmentbanker och/eller private equity-bolag lutar vi oss mot flera Due Dilligence-processer. Här är även vårt externa advisory board i hög grad involverat.

  • 4. Investering och utveckling

   Vid val av investering ligger Due Diligence-processen som grund även vid förhandlingen med företaget. Om våra villkor möts inleds en förhandlingsprocess. Vid positivt utfall skrivs omfattande investeringshandlingar varefter vi tillträder styrelsepost och är med och utvecklar företaget. När vi upplever att företaget är moget erbjuds personer i vår exklusiva krets att gå in som delägare i företaget.

  • 5. Exit

   En uttalad EXIT-strategi från företagets sida är en förutsättning för en investering från vår sida. EXIT utgörs allt oftare i form av uppköp vilket i vissa fall kan gå med kort tidsintervall från investeringstillfället. De sektorer vi fokuserar på är attraktiva med underliggande exceptionellt snabbrörliga marknader. EXIT kan i övriga fall göras genom börsnotering, utköp av företagsledning, sammanslagning med annat företag eller försäljning av företaget till annat private equity-bolag.