KONKURS

CBC Holding AB, 556864-6342, CBC Investment Group AB, 556796-0363 och Silvertail AB, 559087-4060 försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 18 och 19 januari 2023.

Bolagen har bedrivit värdepappershandel och har egna aktieinnehav i en rad onoterade bolag. Bolagen var också inbegripna i aktieaffärer vid konkursutbrottet. Bolagen har därutöver administrerat en rad investeringar i onoterade bolag, där aktierna i de onoterade bolagen ägs av holdingbolag, s.k. Special Purpose Vehicles (”SPV”) som administreras av Bolagen.


Som ett resultat av konkursbolagens verksamhet antas finnas en mängd berörda konkursintressenter vilka kan ha frågor kring konkurserna och dess effekter.

Konkursförvaltningen har därför upprättat en mejladress där konkursintressenter kan skicka sina frågor: cbc@ackordscentralen.se

Konkursförvaltare Stefan Skeppstedt
Handläggare Daniel Lindroth
Box 2525, 403 17 GÖTEBORG
Tel. 031-10 54 50, Fax 031-711 10 03
acgbg@ackordscentralen.se
www.ackordscentralen.se