Vi skapar hållbara värden

Vi på CBC sätter högt värde på vilken värdegrund ett bolag har och detta har vi i åtanke inför varje investering. Våra portföljbolag ska verka i linje med FN’s globala hållbarhetsmål och generellt främja global hållbarhet. Inför våra placeringar gör vi en omfattande due dilligence. Denna täcker bolagets samtliga verksamhetsområden, från teknik till ledning. Beroende på omfattning tar processen vanligtvis mellan 3 till 6 månader och lägger grunden för vårt beslut om investering i aktuellt bolag.

CBC har som vision att främja svenska och nordiska entreprenörer genom att förena värdegrund med maximal avkastning. Vi vill se global hållbarhet kombineras med långsiktiga mål med möjligheter och tillväxt. Dessa två viktiga grunder utesluter inte varandra anser vi på CBC, vi skapar hållbara värden. Våra investeringar gör och skall göra skillnad.

Bli medlem
investeringsmodell

Investeringsprocess

Vår investeringsprocess rymmer 5 steg, läs mer om dessa nedan!

 • 1. En första utvärdering

  Varje investering inleds med en ytterst noggrann analysprocess. En intern investeringskommitté gör en första analys.

 • 2. Möte med företaget

  I steg två hålls ett antal möten med det aktuella företaget. Och stor vikt läggs på entreprenören och teamets förmåga att nå upp till uppsatta mål.

 • 3. Fördjupad analys

  Due Diligence är en omfattande arbetsprocess med utvärdering och analys av hela företaget. Vid saminvesteringar med andra investmentbanker och/eller private equity-bolag lutar vi oss mot flera Due Dilligence-processer. Här är även vårt externa advisory board i hög grad involverat.

 • 4. Investering och utveckling

  Vid val av investering ligger Due Diligence-processen som grund även vid förhandlingen med företaget. Om våra villkor möts inleds en förhandlingsprocess. Vid positivt utfall skrivs omfattande investeringshandlingar varefter vi tillträder styrelsepost och är med och utvecklar företaget. När vi upplever att företaget är moget erbjuds personer i vår exklusiva krets att gå in som delägare i företaget.

 • 5. Exit

  En uttalad EXIT-strategi från företagets sida är en förutsättning för en investering från vår sida. EXIT utgörs allt oftare i form av uppköp vilket i vissa fall kan gå med kort tidsintervall från investeringstillfället. De sektorer vi fokuserar på är attraktiva med underliggande exceptionellt snabbrörliga marknader. EXIT kan i övriga fall göras genom börsnotering, utköp av företagsledning, sammanslagning med annat företag eller försäljning av företaget till annat private equity-bolag.

Bli medlem och ta del av våra analyser och kommande investeringsobjekt!

Bli medlem