Vår investeringsmodell

Vi identifierar, analyserar och investerar med egna medel i relativt unga, onoterade bolag som har en tydlig affärsidé och hållbar affärsmodell. Vi söker bolag som kommit in i en tillväxtfas. När vi sedan har skaffat oss en djupare insikt om företagets avkastningspotential och framtidsutsikter erbjuds medlemmarna i vårt investerarnätverk möjligheten att investera i företaget. Detta gynnar både företagen som får investeringskapital och våra medlemmar för vilka det kan vara den bästa möjligheten någonsin att investera pengar.

Läs mer om oss här.

För att kunna ta del av vår information och övriga fakta som intresserar dig behöver du registrera dig, vilket såklart är kostnadsfritt. Därefter får du en inloggningskod som ger dig full tillgång till allt på vår hemsida utan kostnad eller andra förpliktelser.

 

Bli medlem
investeringsmodell

Investeringsprocess

Vår investeringsprocess rymmer 5 steg, läs mer om dessa nedan!

 • 1. En första utvärdering

  Varje investering inleds med en ytterst noggrann analysprocess. En intern investeringskommitté gör en första analys.

 • 2. Möte med företaget

  I steg två hålls ett antal möten med det aktuella företaget. Och stor vikt läggs på entreprenören och teamets förmåga att nå upp till uppsatta mål.

 • 3. Fördjupad analys

  Due Diligence är en omfattande arbetsprocess med utvärdering och analys av hela företaget. Vid saminvesteringar med andra investmentbanker och/eller private equity-bolag lutar vi oss mot flera Due Dilligence-processer. Här är även vårt externa advisory board i hög grad involverat.

 • 4. Investering och utveckling

  Vid val av investering ligger Due Diligence-processen som grund även vid förhandlingen med företaget. Om våra villkor möts inleds en förhandlingsprocess. Vid positivt utfall skrivs omfattande investeringshandlingar varefter vi tillträder styrelsepost och är med och utvecklar företaget. När vi upplever att företaget är moget erbjuds personer i vår exklusiva krets att gå in som delägare i företaget.

 • 5. Exit

  En uttalad EXIT-strategi från företagets sida är en förutsättning för en investering från vår sida. EXIT utgörs allt oftare i form av uppköp vilket i vissa fall kan gå med kort tidsintervall från investeringstillfället. De sektorer vi fokuserar på är attraktiva med underliggande exceptionellt snabbrörliga marknader. EXIT kan i övriga fall göras genom börsnotering, utköp av företagsledning, sammanslagning med annat företag eller försäljning av företaget till annat private equity-bolag.

Bli medlem och ta del av våra analyser och kommande investeringsobjekt!

Bli medlem