Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC erhåller CE-IVD-märkning: ”Redo för den europeiska marknaden”

Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC erhåller CE-IVD-märkning: ”Redo för den europeiska marknaden”

CBC-bolaget Gradientech har erhållit CE-IVD-märkning på diagnostiksystemet QuickMIC, som blir det snabbaste systemet på marknaden för tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter.

”CE-IVD registreringen är en viktig milstolpe för Gradientech. Tillsammans med de framgångsrika resultaten från den kliniska studien är nu QuickMIC-systemet redo för den europeiska marknaden. Idag känner jag mig väldigt stolt och glad då vi efter år av hårt arbete kan erbjuda nästa generations antibiotikaresistenstestning inom ett globalt mycket viktigt och prioriterat område”, säger Sara Thorslund, vd för Gradientech, i ett pressmeddelande.

QuickMIC-systemets snabba och precisa resultat gör att patienter med sepsis snabbt kan få individanpassad guidning till rätt antibiotika i rätt dos. I och med CE-IVD-märkningen kan Gradientech nu lansera produkten i Europa och därefter i USA.

”Vi har byggt ett starkt internationellt kliniskt nätverk som gör att det redan vid vår marknadsintroduktion finns en förväntan på vår produkt att den kan bidra till tydlig patientnytta […] Vi har gjort vårt yttersta för att förstå vad marknaden vill ha. Vi har arbetat i innovationens framkant och tagit fram ett komplett diagnostiksystem med instrument, mjukvara och mikrofluidikbaserade testkit som nu är satt i produktion”, skrev vd Sara Thorslund i bolaget årsredovisning.

”Det finns idag ett stort, men ännu inte löst, medicinskt behov av snabb tillgång till fenotypisk antibiotikaresistensdata för gram-negativa bakterier. QuickMIC fyller verkligen detta behov och kan få en avgörande roll i sjukhusens viktiga arbete för att förbättra vården för sepsispatienter”, säger Holger Rohde MD Prof. Molecular Microbiology, Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf, i pressmeddelandet.


CBC-investeringen Gradientech är ett svenskt bioteknik- och diagnostikbolag med huvudkontor i Uppsala. Bolaget har utvecklat diagnostiksystemet Quickmic som gör en snabb antibiotikaresistensbestämning av prover från sepsispatienter. Systemet baseras på innovativ mikrofluidikteknik kombinerat med realtidsavbildning och bildbehandling.

Läs mer om Gradientech

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!