Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Pågår Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

Gradientech företrädesemission tecknas av 90 procent

Gradientech företrädesemission tecknas av 90 procent

Gradientech AB:s företrädesemission har avslutats och bolaget har nu offentliggjort att totalt 3 675 316 aktier tecknades, motsvarande 90 procent. Företrädesemissionen tillför Gradientech därmed cirka 75,3 MSEK före emissionskostnader.

BTA (betald tecknad aktie) kommer att omvandlas till ordinarie aktier när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2022.

Läs hela pressmeddelandet från Gradientech AB

Gradientech är ett svenskt bioteknik- och diagnostikbolag med huvudkontor i Uppsala. Bolaget har utvecklat diagnostiksystemet Quickmic som gör en snabb antibiotikaresistensbestämning av prover från sepsispatienter. Systemet baseras på innovativ mikrofluidikteknik kombinerat med realtidsavbildning och bildbehandling.

Läs mer om Gradientech här.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!