Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Gradientech får positiva svar från klinisk studie av QuickMIC: ”lovande resultat som möjliggör CE-IVD registrering”

Gradientech får positiva svar från klinisk studie av QuickMIC: ”lovande resultat som möjliggör CE-IVD registrering”

CBC-investeringen Gradientech har offentliggjort avgörande resultat från den avslutade kliniska studien av bolagets diagnostiksystem QuickMIC. Resultaten överstiger de regulatoriska kraven för att uppnå en CE-IVD registrering.

”Vi är naturligtvis mer än glada över de kliniska studieresultaten, och förutom att uppfylla de regulatoriska kraven bevisar vi också QuickMIC-systemets unika karaktär när det gäller den exceptionellt korta tiden till resultat och oöverträffad precision. Jag skulle också vilja lyfta fram det faktum att studien har bestått av mer än 35 procent multiresistenta stammar, vilket anses vara en rejält utmanande stamkollektion”, säger Sara Thorslund, vd för Gradientech i ett pressmeddelande.

När Gradientech erhållit en CE-IVD-märkning för QuickMIC planerar bolaget lansera produkten inledningsvis i Europa och sedan i USA.

”Vi har byggt ett starkt internationellt kliniskt nätverk som gör att det redan vid vår marknadsintroduktion finns en förväntan på vår produkt att den kan bidra till tydlig patientnytta […] Vi har gjort vårt yttersta för att förstå vad marknaden vill ha. Vi har arbetat i innovationens framkant och tagit fram ett komplett diagnostiksystem med instrument, mjukvara och mikrofluidikbaserade testkit som nu är satt i produktion”, skrev vd Sara Thorslund i bolaget årsredovisning.

CBC-investeringen Gradientech är ett svenskt bioteknik- och diagnostikbolag med huvudkontor i Uppsala. Bolaget har utvecklat diagnostiksystemet Quickmic som gör en snabb antibiotikaresistensbestämning av prover från sepsispatienter. Systemet baseras på innovativ mikrofluidikteknik kombinerat med realtidsavbildning och bildbehandling.

Läs mer om Gradientech

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!